НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

B 77903 

Кехайов, Анастас

   Lean практики : Как да работим без загуби, да скъсяваме сроковете и да разгръщаме своя бизнес. Опит от 120 фирми в България / Анастас Кехайов . - София : Алфа Куолити България, 2022 . - 736 с.

   

   ISBN 978-619-90300-5-9 

  

Сист. No: 35315

- 2 -

B 77923 

Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика  : Учебно пособие [ за студентите от БСУ] . - Бургас : БСУ, 2009 . - 88 с.

   Библиогр. след всеки докл.

   ISBN 978-954-8752-12-1 

  

Сист. No: 35336

- 3 -

B 77885 

Станимиров, Евгени Петров

   Многомерна стратегия за вашия бизнес / Евгени Петров Станимиров . - София : Изток-Запад, 2022 . - 223 с.

   Библиогр. с. 219 - 220

   ISBN 978-619-01-1002-6 

  

Сист. No: 35294

- 4 -

B 77891 

Хаджичонева, Юлиана

   Предприемачество, иновации и изкуствен интелект в България - динамика и управление / Юлиана Хаджичонева . - София : Изд. комплекс УНСС, 2022 . - 281 с.

   Библиогр. с. 247 - 269

   ISBN 978-619-232-597-8 

  

Сист. No: 35300

- 5 -

B 77926 

Popova, Eli

   Library and society : Contemporary challenges / Eli Popova . - Sofia : St. Kl. Ohridski Univ. Press, 2021 . - 106 p.

   Библиогр. след всяка гл. и под линия

   ISBN 978-954-07-5119-1 

  

Сист. No: 35339

Философия

- 6 -

B 77887 

Федерер, Джо

   Скритата психология на социалните мрежи : Как марките създават истинско обвързване, като разбират какво ни мотивира / Джо Федерер ; Прев. от англ. ез. Десислава Бошнакова . - София : Рой Комюникейшън, 2022 . - XViii, 310 с.

   

   ISBN 978-954-9335-48-4 

  

Сист. No: 35296

- 7 -

RB 19 

Hoffding, Harald

   Psychologie in Umrissen auf Grundlage der Erfahrung / Harald Hoffding . - 3. Ausgabe . - Leipzig : O. R. REISLAND, 1901 . - 488 S.

   

  

Сист. No: 35377

- 8 -

RB 26(1) 

Tarde, G

   Psychologie economique /  Auteur G Tarde . - Paris : Felix Alcan, 1902

   

   T. 1 . - 383 p.

   

  

Сист. No: 35384

Религия. Теология

Обществени науки

- 9 -

C 7798 

Social Rights and Equality in the Light of the Recovery from the COVID-19 Pandemic.  . - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022 . - 23 p.

   Достъп до пълен текст от:
   https://fra.europa.eu/en/publication/2022/social-rights-equality-recovery-covid-19 

   ISBN 978-92-9461-792-7 

  

Сист. No: 35357

- 10 -

B 77937 

Sustainable Development in the European Union  : Monitoring Report on Progress towards the SDGs in an EU Context : 2022 Edition. . - 6. ed. . - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022 . - 377 p.

   Библиогр. след всяка гл. и под линия
   https://ec.europa.eu/eurostat/documents/15234730/15242025/KS-09-22-019-EN-N.pdf/a2be16e4-b925-f109-563c-f94ae09f5436?t=1667397761499 

   ISBN 978-92-76-46574-4 

  

Сист. No: 35353

Статистика

- 11 -

B 77938 

Sustainable Development in the European Union  : Overview of Progress towards the SDGs in an EU Context : 2022 Edition. . - 6. ed. . - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022 . - 45 p.

   Библиогр. под линия
   https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/14665125/KS-06-22-017-EN-N.pdf/8febd4ca-49e4-abd3-23ca-76c48eb4b4e6?t=1653033908879 

   ISBN 978-92-76-46575-1 

  

Сист. No: 35354

Социология

- 12 -

B 77882 

Льобон, Густав

   Психология на тълпите : Изследване на народната душевност / Густав Льобон ; Прев. от фр. Моника Георгиева . - [София] : Асеневци, 2021 . - 208 с.

   

   ISBN 978-619-7586-45-9 

  

Сист. No: 35291

- 13 -

B 77889 

Методиев, Веселин

   Книга за модерните българи : Срещи с автори на Златорогъ / Веселин Методиев . - София : Унив. изд. на НБУ, 2021 . - 391 с.

   Библиогр. с. 385 - 391 и под линия

   ISBN 978-619--233-165-8 

  

Сист. No: 35298

Политика

- 14 -

С 32\Б47 

Благоева, Блага

   Българо-английски тематичен речник на основни политически термини / Блага Благоева, Стоян Апостолов . - София : Изд. комплекс УНСС, 2022 . - 161 с.

   

   ISBN 978-619-232-590-9 

  

Сист. No: 35306

- 15 -

RB 25(2) 

Государственный строй и политическiя партiи въ Зап. Европа и Сев.-Америк. Соедин. Штатахъ  : Том 2 /  Ред. Е. Смирнова . - С.-Петербургъ : Н. Глаголева, Б. г.

   

   Т. 2 . - 337 с.

   

  

Сист. No: 35387

- 16 -

RB 25(1) 

Государственный строй и политическiя партiи въ Зап. Европа и Сeв.- Америк. Соедин. Штатахъ  : Том 1 /  Ред. Е. Смирнова . - С.-Петербургъ : Н. Глаголева, Б. г.

   

   Т. 1 . - 322 с.

   

  

Сист. No: 35383

- 17 -

B 77944 

Пеев, Илия

   Политическа психология : Курс лекции / Илия Пеев . - София : ИК ЛЮРЕН, 2000 . - 488 с.

   Библиогр. с.482 -485

   ISBN 954-568-061-Х 

  

Сист. No: 35477

- 18 -

B 77947 

Черна книга на правителственото разхищение в България  : 2022 /  Състав. Весислава Антонова, Ивайло Цонев, Мила Мошелова . - София : Friedrich Naumann Foundation, 2022 . - 160 с.

   

   ISBN 2815-4177 

  

Сист. No: 35480

- 19 -

RB 92 

Constantin, A.

   Le Role sociologique de la querre et le sentiment national / A. Constantin . - Paris : Felix Alcan, 1907 . - 292 p.

   

  

Сист. No: 35452

Международна политика. Дипломация

- 20 -

C 7795 

ЕС & АЗ  . - Люксембург : Европейска комисия, 2021 . - 80 с.

   За достъп до пълен текст:
   https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/bg/ 

   ISBN 978-92-76-31174-4 

  

Сист. No: 35352

Икономика. Икономически науки

- 21 -

B 77899 

Херинг, Норберт

   Финалната игра на капитализма / Норберт Херинг ; Прев. от нем. Мартин Петрушев . - София : Изток-Запад, 2022 . - 320 с. . -  (Катехон)

   

   ISBN 978-619-01-0985-3 

  

Сист. No: 35310

- 22 -

B 77905 

Koyama, Mark et al.

   How the World Became Rich : The Historical Origins of Economic Growth / Mark Koyama, Jared Rubin . - Cambridge : Wiley, 2022 . - X, 259 p.

   Библиогр. с. 226 - 249

   ISBN 978-1-5095-4022-8 

  

Сист. No: 35318

- 23 -

C 7793 

Mateer, Dirk et al.

   Principles of Economics : Covid-19 Update / Dirk Mateer, Lee Coppock . - 3. ed. . - New York : W. W. Norton & Company, 2020 . - Iii, 1146 p.

   

   ISBN 978-0-393-87196-8 

  

Сист. No: 35317

Труд. Работодател

- 24 -

B 77896 

Dickmann, Michael et al.

   International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe / Michael Dickmann, Chris Brewster, Paul Sparrow . - 3. Ed. . - New York : Routledge Journals, Taylor & Francis Group, 2016 . - 442 p.

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-1-138-77602-9 

  

Сист. No: 35307

Финанси. Банки

- 25 -

B 77900 

Йоцов, Виктор

   Финансово програмиране : Инструменти и политики : [Учебник за студентите на УНСС] / Виктор Йоцов . - София : Изд. комплекс УНСС, 2022 . - 238 с.

   Библиогр. с. 235 - 236 и под линия

   ISBN 978-619-232-578-7 

  

Сист. No: 35312

- 26 -

B 77895 

Йоцов, Виктор Иванов

   Финансови кризи и системи за ранното им разпознаване / Виктор Иванов Йоцов . - София : Акад. изд. М. Дринов, 2021 . - 213 с.

   Библиогр. с. 205 - 212 и под линия

   ISBN 978-619-245-179-0 

  

Сист. No: 35305

Икономическо положение

- 27 -

B 77892 

Божикин, Иван

   Икономическа политика : Учебно помагало [за студентите от УНСС] / Иван Божикин . - София : Изд. комплекс УНСС, 2022 . - 180 с.

   

   ISBN 978-619-232-615-9 

  

Сист. No: 35301

- 28 -

B 77884 

Вълчева, Александра

   Развитие на общата селскостопанска политика на Европейския съюз / Александра Вълчева . - София : Изд. комплекс УНСС, 2021 . - 200 с.

   Библиогр. с. 182 - 193 и под линия

   ISBN 978-619-232-565-7 

  

Сист. No: 35293

- 29 -

B 75999(7) 

Дилеми на развитието  : Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 7 /  Гл. ред. Иван Динев Русев . - Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 2022

   Библиогр. след всеки докл. и под линия

   Т. 7. Дилеми на развитието . - 437 с.

   

   ISBN 2534-9244 

  

Сист. No: 35475

- 30 -

B 77927 

Изследвания върху социалните и икономическите преходи  : Юбилейна конференция, посветена на 30-ата годишнина от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 23-24 ноември 2020 г. /  Ред. Цветан Давидков, Тодор Ялъмов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022 . - 203 с.

   Библиогр. след всеки. докл. и под линия

   ISBN 978-954-07-5423-9 

  

Сист. No: 35340

- 31 -

B 77903 

Кехайов, Анастас

   Lean практики : Как да работим без загуби, да скъсяваме сроковете и да разгръщаме своя бизнес. Опит от 120 фирми в България / Анастас Кехайов . - София : Алфа Куолити България, 2022 . - 736 с.

   

   ISBN 978-619-90300-5-9 

  

Сист. No: 35315

- 32 -

B 77939 

A New Era for Europe  : How the European Union Can Make the Most of its Pandemic Recovery, Pursue Sustainable Growth, and Promote Global Stability : High-Level Group on post-COVID economic and social Challenges . - Luxembourg : European Union, 2022 . - 260 p.

   За достъп до пълен текст:
   https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/new-era-europe-how-european-union-can-make-most-its-pandemic-recovery-pursue-sustainable-growth-and_en 

   ISBN 978-92-76-53521-8 

  

Сист. No: 35358

- 33 -

B 77940 

Uhl, Kerstin Marit

   Russian Market Power in International Wheat Trade and Implications for Global Food Security. / Kerstin Marit Uhl . - Halle, De : IAMO-Germany, 2021 . - XXI, 195 S. . -  (Studies on the Agricultural a. Food Sector in Transition Economies ; Vol. 97)

   Библиогр.
   https://www.iamo.de/fileadmin/documents/sr_vol97.pdf 

   ISBN 978-3-95992-131-2 

  

Сист. No: 35462

Икономика на туризма

- 34 -

B 77919 

Нешков, Марин Найденов

   Туристическа политика : Исторически трансформации, съвременно състояние и насоки за развитие в България : [Монография] / Марин Найденов Нешков . - Варна : Славена, 2012 . - 612 с.

   Библиогр. с. 598 - 611 и под линия

   ISBN 978-954-579-935-8 

  

Сист. No: 35332

Търговия. Международни финанси. МИО

- 35 -

B 77888 

Апостолов, Апостол

   Как да увеличим продажбите онлайн : Тайни и тънкости на интернет бизнеса / Апостол Апостолов . - София : Книгоизд. къща Труд, 2022 . - 176 с.

   

   ISBN 978-954-398-719-1 

  

Сист. No: 35297

- 36 -

C 7794 

ЕС през 2021 г.  : Общ доклад за дейността на Европейския съюз . - Люксембург : Европейска комисия, 2021 . - 153 с.

   
   https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2021/bg/ 

   ISBN 978-92-76-38932-3 

  

Сист. No: 35351

- 37 -

B 77934 

Кратък справочник за ЕС  . - Люксембург : Европейска комисия, 2021 . - 31 с.

   
   https://op.europa.eu/webpub/com/short-guide-eu/bg/ 

   ISBN 978-92-76-24435-6 

  

Сист. No: 35348

- 38 -

B 77932 

Основи на европейската интеграция  /  Под общ. ред. [на] Ружа Иванова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Център за европейски изслевания, 1998 . - 407 с.

   
   http://elib.ipa.government.bg:8080/xmlui/handle/123456789/933 

   ISBN 954-8382-07-5 

  

Сист. No: 35346

- 39 -

B 77935 

Пионерите на ЕС  : Пионерите които помогнаха за изграждането на съвременна Европа . - Люксембург : Европейска комисия, 2021 . - 47 с.

   
   https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/eu-pioneers_bg 

   ISBN 978-92-76-10828-3 

  

Сист. No: 35349

- 40 -

RB 97(1) 

Свраковъ, Георги Константинов

   Търговска политика : Часть 1 : Вътрешна търговска политика / Георги Константинов Свраковъ . - Варна : Печ. Войниковъ, 1932

   

   Ч. 1. Вътрешна търговска политика . - 117 с.

   

  

Сист. No: 35457

- 41 -

B 77922 

Съботинова, Диана

   Международно производство / Диана Съботинова . - Бургас : БСУ, 2022 . - 200 с.

   Библиогр. с. 194 - 200 и под линия

   ISBN 978-619-253-014-3 

  

Сист. No: 35335

- 42 -

C 7801 

Impact of the Covid-19 Pandemic on Trade and Development  : Lessons Learned . - Geneva : United Nations, 2022 . - VII, 71 p. . -  (UNCTAD/OSG ; 2022/1)

   Библиогр. с. 66 - 71
   https://unctad.org/webflyer/impact-covid-19-pandemic-trade-and-development-lessons-learned 

   ISBN 978-92-1-113065-2 

  

Сист. No: 35467

- 43 -

C 7804 

Member States of the Economic Community of West African States eTrade Readiness Assessment  . - Geneva : United Nations, 2022 . - 70 p. . -  (UNCTAD/DTL/ECDE ; 2022/1)

   Библиогр. с. 51 - 52
   https://unctad.org/system/files/official-document/dtlecdc2022d1_en.pdf 

   ISBN 978-92-1-113059-1 

  

Сист. No: 35470

- 44 -

B 77936 

Our European Future  : Charting a Progressive Course in the World /  Ed. Maria Joao Rodrigues . - London : London Publishing Partnership, 2021 . - XXIV, 248 p.

   Библиогр. след всеки докл.

   ISBN 978-1-913019-32-7 

  

Сист. No: 35350

- 45 -

B 77941 

Rethinking the Foundations of Export Diversification in Africa  : The Catalytic Role of Business and Financial Services . - Geneva : United Nations, 2022 . - XV, 170 p. + Executive Summary 22 p. . -  (UNCTAD/ALDS/AFRICA ; 2022)

   
   https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2022_en.pdf 

   ISBN 978-92-1-113060-7 

  

Сист. No: 35464

Право

- 46 -

B 77942 

Банов, Христо

   Трудов договор за обучение по време на работа : [Монография] / Христо Банов . - София : Нова звезда, 2020 . - 370 с.

   Библиогр. с. 359 - 369

   ISBN 978-619-198-129-8 

  

Сист. No: 35474

- 47 -

RB 49 

Бояджиев, П. П.

   Сборник от решенията на Върховния касационен съд по Закона за наследството / П. П. Бояджиев . - София : Кооп. печ. Гутенберг, 1921 . - 288 с.

   

  

Сист. No: 35408

- 48 -

RB 57 

Бояджиевъ, П. П.

   Сборникъ от решения на Върховния Касационен Съдъ по Закона за давностьта / П. П. Бояджиевъ . - София : Печ. на акц. д-во Радикалъ, Б . г. . - 311 с.

   Библиогр. с. 11 - 13

  

Сист. No: 35416

- 49 -

RB 40 

Бояджиевъ, Пет. П. и др.

   Пъленъ сборникъ отъ решенията на Върховния касационенъ съдъ по Търговския законъ / Пет. П. Бояджиевъ, Ив. Мих. Минчевъ . - София : Печ. С. М. Стайковъ, 1914 . - 247 с.

   

  

Сист. No: 35399

- 50 -

RB 17 

Будевски, Петър

   Законъ за полицията въ селските общини : Текст, съдебна и административна практика и пояснения / Петър Будевски . - София : Д. Провадалиевъ, 1942 . - 78 с.

   

  

Сист. No: 35375

- 51 -

RB 54 

Веселиновъ, Коста

   Ограниченията за евреите по Закона за защита на нацията : Коментаръ на дялъ II-ри (чл. чл. 15 - 33) : Приложения: 1. Пълниятъ текстъ на закона ; 2. Мотивите на закона / Коста Веселиновъ . - София : Печ. Каменъ Дялъ, 1941 . - 96 с.

   

  

Сист. No: 35413

- 52 -

RB 90 

Видинлиевъ, Илия и др.

   Коментаръ на наредбата-законъ за облекчение на длъжниците и за заздравяване на кредита - нагоденъ съ правилника за приложението му.... / Илия Видинлиевъ, Михаил Кара-Михайловъ . - София : Печ. Одеонъ, 1939 . - 273 с.

   

  

Сист. No: 35449

- 53 -

RB 29 

Въпроси, отговори и касационни решения по Закона за данъка върху военновременните печалби  . - София : Държавна печатница, 1947 . - 149 с. . -  (Библ. Данъчна мисъл)

   

  

Сист. No: 35388

- 54 -

RB 95 

Гешевъ, Емануилъ

   Ръководство по прилагане на пенсионните закони / Емануилъ Гешевъ . - София : Изд. авт., [1942] . - 262 с.

   

  

Сист. No: 35455

- 55 -

B 77902 

Данъчно облагане 2022  : Коментар : ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ППЗДДС, ЗАДС, ЗВНАУА, ЗДЗП /  Състав. и комент. Йордан Владов . - София : СИЕЛА, 2022 . - 1088 с.

   

   ISBN 978-954-28-3912-5 

  

Сист. No: 35314

- 56 -

RB 68 

Даскаловъ, Първанъ

   Коментаръ на Закона за гербовия налогъ / Първанъ Даскаловъ . - София : Печ. Андреевъ & Иотовъ, 1939 . - 416 с.

   

  

Сист. No: 35427

- 57 -

RB 38(1) 

Дедовъ, Христо Т.

   Законъ за задълженията и договорите : Томъ 1 : / Христо Т. Дедовъ . - Варна : Изгревъ, 1943

   

   Т. 1. Текстъ, източници, връзка между текстовете библиография и съдебна практика . - 400 с.

   

  

Сист. No: 35397

- 58 -

RB 77 

Дечевъ, Дечо

   Пъленъ сборникъ отъ решенията на Върховния касационенъ съдъ по Закона за имуществата, за собственостьта и сервитутите отъ 1904 до 1925 год. / Дечо Дечевъ . - Варна : Просвещение, 1925 . - 107 с.

   

  

Сист. No: 35438

- 59 -

RB 71 

Джамджиевъ, Иванъ

   Наредба-законъ за пенсиите за инвалидность : Обнародванъ въ Държавенъ вестникъ, бр. 96 отъ 4. май. 1938 год., изм. и доп. съ закони ... / Иванъ Джамджиевъ . - София : Д. Провадалиевъ, 1942 . - XXIV , 206 с.

   

  

Сист. No: 35430

- 60 -

RB 59(6) 

Джидровъ, П.

   Коментаръ на Търговския законъ : Том 6 : Глава X, XI, XII / П. Джидровъ . - 2. доп. и попр. изд. . - София : Кооп. печ. Напредък, Б. г.

   

   Т. 6. За менителниците, записите на заповедь и чека . - 728 с.

   

  

Сист. No: 35418

- 61 -

RB 76 

Закон за тютюня  . - София : Държавна печатница, 1917 . - 34 с.

   

  

Сист. No: 35436

- 62 -

RB 15(4) 

Закони  : Ч. 4 . - [София] : Министерство на правосъдието, [1942]

   

   Ч. 4. Процесуални . - 1109 - 1452 с.

   

  

Сист. No: 35373

- 63 -

RB 15(3) 

Закони  : Ч. 3 . - [София] : Министерство на правосъдието, [1941]

   

   Ч. 3. Търговски законъ . - 659 - 1106 с.

   

  

Сист. No: 35432

- 64 -

RB 8(2) 

Закони : Сборникъ действащи съдебни закони  : Ч. 2 Граждански закони . - София : Държавна печатница, 1942

   

   Ч. 2. Граждански закони . - 227 - 657 с.

   

  

Сист. No: 35366

- 65 -

RB 52 

Закони за привилегиите и ипотеките  . - София : Държавно книгоиздателство, 1928 . - 90 с.

   

  

Сист. No: 35411

- 66 -

RB 45 

Законъ за бюджета, отчетностьта и предприятията  : Утвърденъ съ указъ № 4 отъ 7 априлъ 1934 год. и обнародванъ в Държавенъ вестникъ, бр. 7 отъ 12 априлъ 1934 год. . - София : Държавна печатница, 1934 . - 110 с.

   

  

Сист. No: 35404

- 67 -

RB 47 

Законъ за военните сили на Царство България и Правилникъ за прилагане на часть II от закона за военните сили  . - София : Държавна печатница, 1942 . - 158 с.

   

  

Сист. No: 35406

- 68 -

RB 39 

Законъ за гербовия налогъ  . - София : Държавно книгоизд., 1930 . - 344 с.

   

  

Сист. No: 35398

- 69 -

RB 14 

Законъ за гражданското съдопроизводство  . - [София] : Министерство на правосъдието, 1936 . - 1039 - 1395 с.

   

  

Сист. No: 35372

- 70 -

RB 63 

Законъ за гражданското съдопроизводство  . - [София], Б. г. . - 129 с.

   

  

Сист. No: 35422

- 71 -

RB 79 

Законъ за данъкъ върху печалбите през войната  . - София : Държавна печатница, 1919 . - 72 с.

   

  

Сист. No: 35439

- 72 -

RB 32 

Законъ за дружества с ограничена отговорность  . - София : Държавно книгоизд., 1933 . - 48 с.

   

  

Сист. No: 35391

- 73 -

RB 48 

Законъ за лицата  . - София : Държавно книгоиздателство, 1929 . - 109 с.

   

  

Сист. No: 35407

- 74 -

RB 18 

Законъ за осигуряване на снабдяването и регулиране на цените и Наредби , Заповеди и Окръжни по прилагането му  : От 17 май до 31 юлий 1941 г. . - София : Държавна печатница, 1940 . - 266 с.

   

  

Сист. No: 35376

- 75 -

RB 33 

Законъ за подобрение земеделското производство и опазване полските имоти и правилниците за прилагането му  . - София : Държавна печатница, 1938 . - 164 с.

   

  

Сист. No: 35392

- 76 -

RB 51 

Законъ за селско-стопанско настаняване на бежанците, чрезъ средствата на заема, отпуснатъ съ съгласието на Обществото на народите  . - София : Държавно книгоиздателство, 1926 . - 55 с.

   

  

Сист. No: 35410

- 77 -

RB 93 

Законъ за стоковите борси  : Утвърденъ съ указъ № 8 отъ 20 мартъ 1928 год. и обнародванъ въ Държавенъ вестникъ, бр. 296 отъ 31 мартъ 1928г. . - София : Държавно книгоиздателство, 1928 . - 23 с.

   

  

Сист. No: 35453

- 78 -

RB 44 

Законъ за търговското корабоплаване  . - София : Държавно книгоиздателство, 1931 . - 61 с.

   

  

Сист. No: 35403

- 79 -

RB 21 

Законъ за уреждане на вътрешната търговия съ всички изменения до днесъ  . - София : Търговско книгоиздателство, 1942 . - 57 с.

   

  

Сист. No: 35379

- 80 -

RB 11 

Заповед № 4658 по прилагане на Закона за благоустройството на населените места  . - София : Държавна печатница, 1941 . - 35 с.

   

  

Сист. No: 35369

- 81 -

RB 10 

Иванов, Дончо

   Речникъ на закона за гражданското съдопроизводство / Дончо Иванов . - София : Пряпорец, [1929] . - 72 с. . -  (Джебни наръчници на законите ; 1)

   

  

Сист. No: 35368

- 82 -

RB 2 

Игнатиевъ, Спиридонъ

   Юриспруденция на Върховния касационенъ съдъ по 33 закони по съдебното и административни ведомства до края на 1925 година / Спиридонъ Игнатиевъ . - София : Придворна печатница, 1925 . - 656 с.

   

  

Сист. No: 35360

- 83 -

RB 28 

Избирателен закон от 30 април 1897 год. според всичките му изменения и допълнения до 6 март 1923 г.  . - София : Държавна печатница, 1923 . - 79 с.

   

  

Сист. No: 35386

- 84 -

RB 73 

Избирателенъ Законъ  . - София : Държавна печатница, 1907 . - 56 с.

   

  

Сист. No: 35433

- 85 -

RB 100 

Избирателенъ законъ отъ 30 априлъ 1897 год. споредъ всичките му изменения до края на 1913 г.  . - София : Държавна печатница, 1913 . - 85 с.

   

  

Сист. No: 35460

- 86 -

RB 27 

Избирателенъ законъ отъ 30 априлъ 1897 год. съ всичките му изменения и допълнения до 1 юний 1931 год.  . - София : Държавно книгоизд., 1931 . - 105 с.

   

  

Сист. No: 35385

- 87 -

B 77908 

Йосифова, Таня

   Действие на договора по отношение на лицата / Таня Йосифова ; Науч. рец. Павел Сарафов . - София : Сиби, 2019 . - 200 с.

   Библиогр. с. 178 - 184 с.

   ISBN 978-619-226-106-1 

  

Сист. No: 35322

- 88 -

B 77911 

Йосифова, Таня

   Кратък курс по вещно, облигационно и семейно право : [Учебник за студентите от Академията на МВР] / Таня Йосифова . - София : Нова звезда, 2020 . - 172 с.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-198-131-1 

  

Сист. No: 35324

- 89 -

B 77909 

Йочев, Евгени

   В служба на българското правосъдие и на адвокатурата : История на Съюза на българските адвокати (1920-1944) / Евгени Йочев . - София : Сиби, 2020 . - 452 с.

   Библиогр. с. 403 - 434 и под линия

   ISBN 978-619-226-159-7 

  

Сист. No: 35321

- 90 -

RB 46 

Малинковъ, Атанасъ

   Коментаръ на закона за българското поданство / Атанасъ Малинковъ . - София : Печ. Художникъ, Б. г. . - 114 с.

   

  

Сист. No: 35405

- 91 -

B 77945 

Манев, Никола

   Наказателен процес : Учебно ръководство / Никола Манев . - София : РОМИНА, 2000 . - 404 с.

   

   ISBN 954-8971-25-9 

  

Сист. No: 35478

- 92 -

B 77883 

Маркова, Мария

   Интелектуалната собственост в издателския бизнес : [Учебник за студентите от УНСС] / Мария Маркова . - София : Изд. комплекс УНСС, 2022 . - 176 с.

   Библиогр. с. 169 - 172

   ISBN 978-619-232-610-4 

  

Сист. No: 35292

- 93 -

B 77933 

Матеева-Стоянова, Екатерина

   Европейското обединение, основано на общ икономически интерес и българското дружествено право / Екатерина Матеева-Стоянова . - София : СИЕЛА, [2000] . - 733 с.

   

   ISBN 954-649- 

  

Сист. No: 35347

- 94 -

B 77907 

Медиацията в различните обществени сфери  : Сборник с доклади от национална конференция, 11 май 2022 г. /  Състав. Андрияна Йовчева Андреева, Диана Руменова Димитрова . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022 . - 214 с.

   Библиогр. след всеки докл. и под линия

   ISBN 2738-8794 

  

Сист. No: 35320

- 95 -

RB 34 

Мешковъ, Г. Т. и др.

   Наръченъ сборникъ по закона за задълженията и договорите : Томъ 1 / Г. Т. Мешковъ, Кл. Т. Мешковъ . - София : Печ. Бр. Миладинови, 1936

   

   Т. 1 . - 762 с.

   

  

Сист. No: 35393

- 96 -

RB 69 

Мешковъ, Г. Т. и др.

   Наръченъ сборникъ по Закона за наказателното съдопроизводство : Текстове, юриспруденция, библиография / Г. Т. Мешковъ, Кл. Т. Мешковъ . - София : Печ. Братство, 1940 . - 668 с.

   

  

Сист. No: 35428

- 97 -

RB 72 

Михаиловъ, Василъ

   Сборникъ отъ определения на Върховния касационенъ съдъ : Общо събрание, издадени по силата на чл. 47 отъ Закона за устройството на съдилищата / Василъ Михаиловъ . - София : Напредъ, 1925 . - 106 с.

   

  

Сист. No: 35431

- 98 -

RB 41 

Мумджиевъ, Асен

   Закона за горите : Разясненъ съ практиката на върховните съдилища : Съ всички изм. и доп. на Закона и прил. Наредба-закон за стопанска експлоатация на горите / Асен Мумджиевъ . - София : Печ. Право, 1937 . - 124 с.

   

  

Сист. No: 35400

- 99 -

RB 62 

Мустаковъ, Никола

   Коментаръ на Закона за търговията съ външни платежни средства / Никола Мустаковъ . - София : Печ. Т. Т. Драгиевъ & С-ие, 1933 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 35421

- 100 -

RB 24 

Наредба-Закон за търговските книги  : Правилник за приложението на Наредбата-Закон за търговските книги . - София : Търговско книгоиздателство, 1945 . - 32 с.

   

  

Сист. No: 35382

- 101 -

RB 61 

Наредба-законъ за данъка върху приходите  . - София : Държавна печатница, 1941 . - 173 с.

   

  

Сист. No: 35420

- 102 -

RB 84 

Наредба-законъ за данъка върху приходите и Окръжни № I - 71 отъ 22 юний 1940 год. ; № I - 78 отъ 1 юлий 1940 год.  . - София : Държавна печатница, 1940 . - 151 с.

   

  

Сист. No: 35444

- 103 -

RB 53 

Наредба-законъ за избиране народни представители за обикновено Народно събрание ; Наредба-законъ за избиране членове на общинските съвети ; Наредба-законъ за разтуряне на партийно-политическите организации  . - София : Д. Провадалиевъ, 1938 . - 144 с.

   

  

Сист. No: 35412

- 104 -

RB 31 

Наредба-законъ за пътищата  : Утвърденъ съ указъ № 215 отъ 12 декемврий 1934 г., обнар. въ Държ. вестник ... . - София : Държавна печатница, 1934 . - 39 с.

   

  

Сист. No: 35390

- 105 -

RB 89 

Наредба-законъ за пътищата  : Съ административните разпоредби по прилагането му (Утвърденъ съ указъ № 215 отъ 12 декемврий 1934 год. ...) . - София : Д. Провадалиевъ, 1940 . - 67 с.

   

  

Сист. No: 35450

- 106 -

RB 99 

Наредба-законъ за селските общини  : Съ кратки пояснения изъ съдебната и административна практика по прилагането и . - София : Д. Провадалиевъ, 1940 . - 112 с.

   

  

Сист. No: 35459

- 107 -

RB 81 

Наредби за брашната и хляба  . - София : Печ. П. К. Овчаровъ, 1941 . - 23 с.

   

  

Сист. No: 35441

- 108 -

RB 96 

Нредба-законъ за гербовия налогъ  : Наредби, заповеди и окръжни по прилагането и. . - София : Държавна печатница, 1937 . - 274 с.

   

  

Сист. No: 35456

- 109 -

B 77917 

Осемстотин [800] години Магна харта & голямата й дъщеря, Американската конституция

   [Осемстотин] 800 години Магна харта & голямата й дъщеря, Американската конституция . - София : Вагабонд Медия, 2015 . - 56 с.

   

   ISBN 978-619-90418-1-9 

  

Сист. No: 35330

- 110 -

B 77913 

Палангурски, Милко

   Адвокати, управление, политика : 1879 - 2016 / Милко Палангурски . - Велико Търново : Фабер, 2016 . - 216 с.

   Библиогр. с. 209 - 212

   ISBN 978-619-00-0505-6 

  

Сист. No: 35326

- 111 -

RB 55 

Партовъ, К.

   За акционерните дружества : Книга 1, глава IV от Търговския законъ ; Текстъ, мотиви и речи на министъра на правосъдието / К. Партовъ . - София : Държавна печатница, 1943 . - 83 с.

   

  

Сист. No: 35414

- 112 -

B 77906 

Пенова, Албена

   Активното слушане в медиацията / Албена Пенова . - София : Даная Интернешънъл ЕООД, 2021 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-90465-3-1 

  

Сист. No: 35319

- 113 -

RB 7(1) 

Пенчевъ, Севдалинъ и др.

   Сборникъ от касационни решения по закона за гражданското съдопроизводство : Текст, съдебна практика, литература : Ч. 1 / Севдалинъ Пенчевъ, Григоръ Кошевъ . - София : Печ. на Военно-издателския фондъ, 1942

   

   Ч. 1. Чл. 1 - 568 . - 480 с.

   

  

Сист. No: 35365

- 114 -

RB 12 

Петров, Марин

   Наръчникъ по всички фискални закони : Текстове - теория - практика / Марин Петров . - Шумен : Печ. П. Пенев, 1941 . - 712 с.

   

  

Сист. No: 35370

- 115 -

RB 70(3) 

Поповъ, В.

   Граждански материални закони : Т. 3 / В. Поповъ . - [София], [1934]

   

   Т. 3. Търговски законъ . - 609 - 1036 с.

   

  

Сист. No: 35429

- 116 -

B 77910 

Правата и задълженията на адвоката в практиката на Европейски съд по правата на човека  . - София : Сиби, 2015 . - 92 с.

   

   ISBN 978-954-730-949-4 

  

Сист. No: 35323

- 117 -

RB 85 

Правилникъ за прилагане на Закона за защита на нацията  : Издаденъ на основание чл. 50 отъ закона за защита на нацията и VIII постановление на Министерския съветъ ... . - София : Печ. Стоп България, 1941 . - 52 с.

   

  

Сист. No: 35445

- 118 -

RB 78 

Правилникъ за прилагане на Закона за тютюня  . - София : Държавна печатница, 1904 . - 134 с.

   

  

Сист. No: 35437

- 119 -

У 1661 

Правни и икономически аспекти на държавния контрол за спазване на трудовото законодателство  : [Монография] / Галина Огнянова Йолова и др. . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022 . - 255 с.

   Библиогр. с. 236 - 252 и под линия

   ISBN 978-954-21-1131-3 

  

Сист. No: 35463

- 120 -

B 77914 

Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека  . - [Страсбург] : Европейски съд по правата на човека, 2016 . - 192 с.

   Актуално "Практическо ръководство върху критериите за допустимост" можете да намерите тук:
   https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/bul&c 

  

Сист. No: 35327

- 121 -

B 77915 

Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека  /  Прев. от англ. ез. София Разбойникова, Динко Кънчев ; Ред. Даниела Доковска . - 2. доп. изд. . - София : Сиби, 2013 . - 168 с.

   Актуално "Практическо ръководство върху критериите за допустимост" можете да намерите тук:
   https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/bul&c 

   ISBN 978-954-730-833-6 

  

Сист. No: 35328

- 122 -

RB 9 

Публично-административенъ правилникъ за сключване договори  : Общи поемни технически условия : Прибавление къмъ общите поемни технически условия . - София : Държавна печатница, 1905 . - 80 с.

   

  

Сист. No: 35367

- 123 -

RB 43 

Пулиевъ, Иванъ и др.

   Коментаръ на закона за облекчение на длъжниците и заздравяване на кредита : Съ Окръжно № 3770 отъ 13 юни 1939 / Иванъ Пулиевъ, Георги Поповъ, Хр. Миладиновъ . - София : Печ. Кооп, 1939 . - 296 с.

   

  

Сист. No: 35402

- 124 -

RB 1 

Пъленъ Указатель на законите в България от Освобождението и до 30 юний 1939  . - София : Държавна печатница, 1939 . - 1028 с.

   

  

Сист. No: 35359

- 125 -

RB 65 

Решения и определения на Върх. касационенъ съдъ  : Углавни отделения : За 1922 година : Официално издание . - София : Изд. Юридическа мисъл, 1924 . - 244 с.

   

  

Сист. No: 35424

- 126 -

RB 64 

Решения и определения на Върхов. касационен съд  : Граждански отделения : За 1922 година : Официално издание . - София : Изд. Юридическа мисъл, 1923 . - 304 с.

   

  

Сист. No: 35423

- 127 -

RB 67 

Решения и определения на Върховния административенъ съдъ  : Първо полугодие . - София : Държавна печатница, 1940 . - 304 с.

   

  

Сист. No: 35426

- 128 -

RB 42 

Решения и определения на Върховния касационенъ съдъ  : Граждански отделения и общо събрание : 1940 г. . - София : Държавна печатница, 1942 . - 567 с.

   

  

Сист. No: 35401

- 129 -

RB 56 

Решения на Върховния касационенъ съдъ по второ углавно отделение  : За 1900 год. . - София : Държавна печатница, 1903 . - 167 с.

   

  

Сист. No: 35415

- 130 -

RB 98 

Решения на комисията по чл. 118 от наредбата-законъ за данъка върху приходите  . - София : Библ. Данъчна мисъль, 1941 . - 177 с. . -  (Библ. Данъчна мисъль ; Кн. 3-4)

   

  

Сист. No: 35458

- 131 -

RB 86 

Сборникъ на бюджетните постановления и на забележките съдържащи се въ законите за бюджетите на държавата, на железниците и пристанищата, на разните фондове на държавата, управлявани отъ министерствата и дирекциите, и въ обяснителните таблици къмъ ... . - София : Държавна печатница, 1942 . - XIX, 116 с.

   

  

Сист. No: 35446

- 132 -

RB 83 

Сборникъ на действуващите закони и наредби по дирекцията за закупуване и износъ на зърнени храни  . - София : Държавна печатница, 1940 . - 214 с.

   

  

Сист. No: 35442

- 133 -

RB 74(1) 

Сборникъ на действуващите закони по Министерството на търговията, промишленостьта и труда  : Часть 1. : [I - V] . - София : Държавна печатница, 1939

   

   Ч. 1 : I. Дирекция ...; II. Държавни ...; III. Експортенъ ...; IV. Дирекция ...; V. Главна... . - 432 с.

   

  

Сист. No: 35435

- 134 -

RB 13 

Сборникъ на закони, правилници и др. по бюджета, отчетността и предприятията  . - София : Държавна печатница, 1942 . - 572 с.

   

  

Сист. No: 35371

- 135 -

RB 6 

Сборникъ на Законите и правилниците обнародвани в Държавенъ вестникъ през 1941 година  . - София : Държавна печатница, 1942 . - 1408 с.

   

  

Сист. No: 35363

- 136 -

RB 16 

Сборникъ на Законите и Правилниците обнародвани въ Държавенъ вестникъ презъ 1939  . - София : Държавна печатница, 1939 . - 457 с.

   

  

Сист. No: 35374

- 137 -

RB 22 

Сборникъ на законите, правилниците и окръжните по гражданската мобилизация  . - София : Държавна печатница, 1940 . - 72 с.

   

  

Сист. No: 35380

- 138 -

RB 37 

Сборникъ на законите, правилниците, окръжните и др. по гражданската мобилизация  . - София : Държавна печатница, 1941 . - VIII, 248 с.

   

  

Сист. No: 35396

- 139 -

RB 50 

Сборникъ на наредби-закони и правилници по експортния институтъ  . - София : Държавна печатница, 1936 . - 76 с.

   

  

Сист. No: 35409

- 140 -

RB 23 

Сборникъ на наредбите, заповедите и др. на Дирекцията на търговията и промишлеността по нормировките на цените, деклариране на стоките и борбата съ спекулата  . - София : Държавна печатница, 1939 . - 208 с.

   

  

Сист. No: 35381

- 141 -

RB 66 

Сборникъ на наредбите-закони и правилниците по министерството на търговията, промишленостьта и труда  : Приети от Министерския съветъ и обнародвани въ Държавенъ вестникъ отъ 1 януарий до 30 декември 1936 . - София : Държавна печатница, 1937 . - 221 с.

   

  

Сист. No: 35425

- 142 -

RB 4 

Сборникъ от Действующите закони въ Княжество България  : Министерството на Финансите и по Министерството на Търговията и Земледелието . - София : Печ. Ив. Говедаровъ и Сие, 1896 . - 620 с.

   

  

Сист. No: 35362

- 143 -

RB 5 

Сборникъ от Действующите закони въ Княжество България по Министерството на Външните работи и Исповеданията и по Министерство на Обществените сгради, Пътищата и Съобщенията  : Официално издание на Минестерството на Правосъдието . - София : Печ. Ив. Говедаровъ и Сие, 1896 . - 413 с.

   

  

Сист. No: 35364

- 144 -

RB 87 

Сборникъ отъ действующите закони по Министерството на народното просвещение  : Официално издание на Министерството на Народното Просвещение . - София : Държавна печатница, 1924 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 35448

- 145 -

RB 82 

Сборникъ отъ действуващите закони по Министерството на народното просвещение  : Официално издание на Министерството на Народното Просвещение . - София : Държавна печатница, 1914 . - 194 с.

   

  

Сист. No: 35443

- 146 -

RB 94 

Сборникъ отъ закони за общините  : 1. Наредба-законъ за градските общини. 2. Наредба-законъ за селските общини ... . - София : Държавна печатница, 1941 . - 288 с.

   

  

Сист. No: 35454

- 147 -

RB 60 

Сборникъ отъ най-нови важни решения на Върховния административенъ съдъ по данъка върху приходите и Окръжните на Министерството на финансите от септ. 1935 до септ. 1936 г.  . - София : Акц. д-во ФИНАНСОВЪ ЖИВОТЪ, [1936] . - 352 С.

   

  

Сист. No: 35419

- 148 -

B 77946 

Съдебна практика по Закон за наследството, Закон за собствеността, Закон за държавната собственост, Закон за общинската собственост.  . - София : ПАРАЛАКС, 2000 . - 360 с.

   

   ISBN 954-741-035-0 

  

Сист. No: 35479

- 149 -

B 77943 

Съдебна практика по закона за задълженията и договорите  . - София : ПАРАЛАКС, 1999 . - 508 с. . -  (Българско законодателство)

   

   ISBN 954-741-009-1 

  

Сист. No: 35476

- 150 -

RB 58(3) 

Съкратенъ курсъ по гражданско съдопроизводство  : Вип. 3 . - София : Придворна печатница, 1921

   

   Вип. 3 . - 269 - 412 , I - VI с.

   

  

Сист. No: 35417

- 151 -

B 77931 

Ташев, Росен

   Новите източници на българското право / Росен Ташев . - София : ЛИК, 1996 . - 144 с. . -  (Библ. Пандекти ; 6)

   

   ISBN 954-607-078-5 

  

Сист. No: 35345

- 152 -

B 77901 

Трудови отношения 2022 година  : Специфика на трудовите правоотношения в условията на Covid-19. За задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Мерки и компенсации за запазване на заетостта през 2022 година / Лариса Тодорова и др. . - София : ИК Труд и право, 2022 . - 808 с.

   

   ISBN 978-954-608-293-0 

  

Сист. No: 35313

- 153 -

RB 20 

Хинов, Мико

   Наръчник по Закона за наследството с решения и определения на Върховния касационен съд / Мико Хинов . - Доп. изд. . - София : Печ. Бр. Миладинови, 1942 . - 304 с.

   

  

Сист. No: 35378

- 154 -

RB 35 

Цоневъ, Христофоръ

   Коментар на Закона за данъка върху приходите с последните му изменения и допълнения по Закона от 16 февруари 1933 год. / Христофоръ Цоневъ . - София : С. М. Стайковъ, [1933] . - 288, XVI с.

   

  

Сист. No: 35394

- 155 -

RB 80 

Шишковъ, П.

   Търговски законъ / П. Шишковъ . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Печ. Художникъ, 1938 . - 294 с.

   

  

Сист. No: 35440

- 156 -

RB 91 

Юрдановъ, Юрданъ Хр.

   Наредба-законъ за временната трудова повинность : Съ пълни пояснения. Издадена възъ основа на чл. 47 отъ Конституцията ... / Юрданъ Хр. Юрдановъ . - София : Печ. Григоръ Ив. Гавазовъ, 1940 . - 78 с.

   

  

Сист. No: 35451

- 157 -

RB 88 

[Първо] 1-во допълнение къмъ сборника на наредбите, заповедите и др. по нормировките на цените, деклариране на стоките и борбата съ спекулата и наредбите за индустриалното производство  : Издадени отъ 1 януарий до 31 мартъ 1940 г. . - София : Печ. на Военно-издателския фондъ, 1940 . - 252 с.

   

  

Сист. No: 35447

- 158 -

C 7805(1) 

ADR  : Vol. 1 : Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road : Appl. as from 1 Jan. 2023 . - New York : United Nations, 2022 . -  (ECE/TRANS ; 326)

   

   Vol. 1 . - XIX, 654 p.

   

   ISBN 978-92-1-139211-1 

  

Сист. No: 35471

- 159 -

C 7805(2) 

ADR  : Vol. 2 : Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road : Appl. as from 1 Jan. 2023 . - New York : United Nations, 2022 . -  (ECE/TRANS ; 326)

   

   Vol. 2 . - X, 654 p.

   

   ISBN 978-92-1-139211-1 

  

Сист. No: 35472

- 160 -

C 7797 

Fundamental Rights Report 2022  . - Luxembourg : European Union, 2022 . - 258 p.

   
   https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/medien/Downloads/fra-2022-fundamental-rights-report-2022_en.pdf 

   ISBN 978-92-9461-772-9 

  

Сист. No: 35356

- 161 -

RB 30 

Seze, Romain de

   De la responsabilite des proprietaires de navires et du pret fait au capitaine en coues de voyage / Romain de Seze . - Paris : A. MARESCQ, 1883 . - 290 p.

   

  

Сист. No: 35389

Образование. Възпитание

- 162 -

B 77930 

Годишен доклад за състоянието на Икономически университет - Варна септември 2021- август 2022  . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, [2022] . - 188 с.

   

  

Сист. No: 35344

- 163 -

B 77928 

Наръчник по иновативни образователни технологии  : Наръчникът е написан и издаден в изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОДГОТВЯЩИ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ . - Плевен : ЕА АД, 2022 . - 228 с.

   

   ISBN 978-954-712-813-2 

  

Сист. No: 35342

- 164 -

B 77929 

Чавдарова-Костова, Сийка

   Наръчник за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители : Наръчникът е написан и издаден в изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОДГОТВЯЩИ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ / Сийка Чавдарова-Костова . - Плевен : ЕА АД, 2022 . - 74 с.

   

   ISBN 978-954-8973-37-3 

  

Сист. No: 35343

- 165 -

C 7799 

Engaging Young People in the Implementation of ESD in the UNECE Region  : Good Practices in the Engagement of Youth in Education for Sustainable Development . - Geneva : United Nations, 2022 . - VIII, 156 p. . -  (ECE/CEP ; 197)

   
   https://unece.org/sites/default/files/2022-09/Engaging_Young_People_web_final_05.09.2022.pdf 

   ISBN 978-92-1-117309-3 

  

Сист. No: 35465

- 166 -

C 7803 

Implementation of the UNECE Strategy for ESD across the ECE Region (2015 - 2018)  . - Geneva : United Nations, 2022 . - XIV, 178 p. . -  (ECE/CEP ; 196)

   
   https://unece.org/sites/default/files/2022-09/Implementation%20of%20the%20UNECE%20Strategy_web_final_05.09.2022.pdf 

   ISBN 978-92-1-117308-6 

  

Сист. No: 35469

Математика. Естествени науки. Природа. Екология

- 167 -

C 7800 

Europe’s Environment  : The Seventh Pan-European Environmental Assessment . - Geneva : United Nations, 2022 . - XXXI, 187 p. . -  (ECE/CEP ; 192)

   
   https://unece.org/sites/default/files/2022-10/2210919_E_pdf_web.pdf 

   ISBN 978-92-1-117295-9 

  

Сист. No: 35466

Програмиране. Софтуер. Вероятности

- 168 -

У 1662 

Дигитализация на процесите на управление и образователните услуги в университетска среда  : [Монография] / Павел Стоянов Петров и др. . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022 . - 134 с.

   Библиогр. с. 120 - 132

   ISBN 978-954-21-1132-0 

  

Сист. No: 35473

Приложни науки. Медицина. Техника

- 169 -

B 77897 

Лековитите води на България  : Всички извори, болести и процедури /  Състав. Галя Владимирова . - София : Millenium, 2022

   Библиогр. с. 296 - 297

   ISBN 978-954-515-586-4 

  

Сист. No: 35308

Хотелиерство. Ресторантьорство

- 170 -

У 1658 

Кадиева-Панчева, Снежинка Недялкова

   Технология на обслужването в хотела : [Учебник за студентите от Колежа по туризъм при ИУ - Варна] / Снежинка Недялкова Кадиева-Панчева . - 4. прераб. и доп. изд. . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022 . - 212 с.

   Библиогр. с. 206 - 210

   ISBN 978-954-21-1125-2 

  

Сист. No: 35303

Управление

- 171 -

B 77883 

Маркова, Мария

   Интелектуалната собственост в издателския бизнес : [Учебник за студентите от УНСС] / Мария Маркова . - София : Изд. комплекс УНСС, 2022 . - 176 с.

   Библиогр. с. 169 - 172

   ISBN 978-619-232-610-4 

  

Сист. No: 35292

- 172 -

B 77924 

Съвременни управленски практики XI. Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията  : Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на Бургаския свободен университет, 4-5 юни 2021г., Бургас : [Сборник доклади] . - Бургас : БСУ, 2021 . - 476 с.

   Библиогр. след всеки докл. и под линия

   ISBN 1313-8758 

  

Сист. No: 35337

Счетоводство

- 173 -

B 77904 

Счетоводство 2022 година  : Приложен коментар на Закона за счетоводството. Практически разяснения по прилагането на НСС и МСС. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за храна и компенсациите, предоставяни от държавата, за електрическа енергия. / Антон Свраков . - София : ИК Труд и право, 2022 . - 464 с.

   

   ISBN 978-954-608-295-4 

  

Сист. No: 35316

- 174 -

B 77925 

Contemporary Issues of Accounting and Management in Poland and in Bulgaria  /  Ed. Zbigniew Leszczynski . - Lodz : Lodz University of Technology, 2017 . - 208 p.

   Библиогр. след всяка гл. и под линия

   ISBN 978-83-7283-834-6 

  

Сист. No: 35338

Бизнес и индустр. мениджмънт. Организация на търговията

- 175 -

B 77890 

Котлър, Филип и др.

   Маркетинг 5.0 : За технологиите и хората / Филип Котлър, Хермауан Картаджая, Иуан Сетиауан ; Прев. от англ. ез. Мария Стоева . - София : Локус Пъбл., 2022 . - 311 с.

   

   ISBN 978-954-783-335-7 

  

Сист. No: 35299

- 176 -

B 77894 

Миланова, Аделина и др.

   Корпоративният социален капитал като управленско предизвикателство : Социоантропологична и поведенческа детерминираност : [Монография] / Аделина Миланова, Павлинка Найденова . - София : Акад. изд. М. Дринов, 2022 . - 202 с.

   Библиогр. с. 187 - 202

   ISBN 978-619-245-188-2 

  

Сист. No: 35304

- 177 -

У 1659 

Милушева, Пламена Николова

   Актуални проблеми в снабдяването на търговски и производствени фирми в България : [Монография] / Пламена Николова Милушева . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022 . - 124 с. . -  (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 81)

   Библиогр. с. 116 - 122

   ISBN 978-954-21-1127-6 

  

Сист. No: 35341

- 178 -

B 77885 

Станимиров, Евгени Петров

   Многомерна стратегия за вашия бизнес / Евгени Петров Станимиров . - София : Изток-Запад, 2022 . - 223 с.

   Библиогр. с. 219 - 220

   ISBN 978-619-01-1002-6 

  

Сист. No: 35294

- 179 -

C 7792 

Тодоров, Филип

   Проектиране на логистични системи / Филип Тодоров . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Изд. комплекс УНСС, 2022 . - 310 с.

   Библиогр. с. 304 - 309 и под линия

   ISBN 978-619-232-582-4 

  

Сист. No: 35311

- 180 -

B 77891 

Хаджичонева, Юлиана

   Предприемачество, иновации и изкуствен интелект в България - динамика и управление / Юлиана Хаджичонева . - София : Изд. комплекс УНСС, 2022 . - 281 с.

   Библиогр. с. 247 - 269

   ISBN 978-619-232-597-8 

  

Сист. No: 35300

Рекламно дело

- 181 -

B 77893 

Рекламен мениджмънт  : Учебно помагало [за студентите от УНСС] . - София : Изд. комплекс УНСС, 2022 . - 172 с.

   Библиогр. с. 159 - 162

   ISBN 978-619-232-579-4 

  

Сист. No: 35302

- 182 -

B 77920 

Филипов, Милен Николаев

   (Псевдо)събитието / Милен Николаев Филипов . - Габрово : Екс-Прес, 2020 . - 144 с.

   Библиогр. с.

   ISBN 978-954-490-690-0 

  

Сист. No: 35333

Изкуство. Худож. занаяти. Фотография. Музика. Развлечения. Игри. Спорт

Архитектура. Строителство

- 183 -

C 7802 

Science, Technology and Innovation for Sustainable Urban Development in a Post-Pandemic World  . - Geneva : United Nations, 2022 . - V, 48 p. . -  (UNCTAD/DTL/STICT ; 2022/6)

   
   https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2022d6_en.pdf  

   ISBN 978-92-1-113063-8 

  

Сист. No: 35468

Спорт. Игри. Масови развлечения. Зрелищни изкуства.

- 184 -

B 77886 

Стоянова, Севдалина

   Плувай с мен : Учебно помагало [за студентите от УНСС] / Севдалина Стоянова . - София : Изд. комплекс УНСС, 2021 . - 162 с.

   Библиогр. с. 159 - 160

   ISBN 978-619-232-510-7 

  

Сист. No: 35295

Езикознание. Филология. Литературознание. Художествена литература

- 185 -

B 77921 

Българският език в социалните медии  : [Монография] . - Габрово : Екс-Прес, 2021 . - 564 с

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-954-490-715-0 

  

Сист. No: 35334

- 186 -

У 1660 

Георгиева, Ваня Радева и др.

   Немски език : Учебно помагало за специалност Мениджмънт на туризма и свободното време в Колеж по туризъм, ИУ - Варна / Ваня Радева Георгиева, Галина Цанкова Петрова, Биляна Димитрова Павлова . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022 . - 174 с.

   Библиогр. с. 172 - 173

   ISBN 978-954-21-1130-6 

  

Сист. No: 35461

- 187 -

RB 36 

Brandes, Georg

   Moderne Geister: Literarische Bildnisse aus dem neunzehhten Jahrhundert / Georg Brandes . - Frankfurt am Main : Rutten & Loening, 1901 . - 566 s.

   

  

Сист. No: 35395

- 188 -

B 77898 

Todorova-Ruskova, Lilyana Lulcheva et al.

   Improve Your Business English Skills : Reading, Listening & Writing : [Учебник за студентите на УНСС] / Lilyana Lulcheva Todorova-Ruskova, Radmila Petrova Kaisheva, Ophelia Tsonkova Pamukchieva . - Sofia : UNWE PUBL. COMPLEX, 2022 . - 228 p.

   Библиогр. с. 224 - 227 и под линия

   ISBN 978-619-232-580-0 

  

Сист. No: 35309

География (9/91)

Биографии (92)

- 189 -

B 77912 

Алеко Константинов като адвокат  /  Състав. Даниела Доковска . - София : Сиби, 2012 . - 265 с.

   

   ISBN 978-954-730-799-5 

  

Сист. No: 35325

История (93/99)

- 190 -

B 77916 

Палангурски, Милко

   Бащите на българската конституция : Мрежата на националната тъкан / Милко Палангурски . - Велико Търново : Фабер, 2019 . - 236 с.

   Библиогр. с. 202 - 222

   ISBN 978-619-00-0937-5 

  

Сист. No: 35329

- 191 -

B 77918 

Райчевски, Стоян

   Родолюбива Варна : Хроника 1878-1944 / Стоян Райчевски . - Пловдив : Инпринт АД, 2021 . - 432

   Библиогр. с. 423 - 429

   ISBN 978-619-188-623-4 

  

Сист. No: 35331


 Индекс по АВТОРИ

Андреева, Андрияна Йовчева 94 119 
Антонова, Весислава 18 
Апостолов, Апостол 35 
Апостолов, Стоян 14 
Банов, Христо 46 
Благоева, Блага 14 
Благойчева, Христина Вилхелм 119 
Богданов, Христоско Иванов 119 
Божикин, Иван 27 
Бошнакова, Десислава 6 
Бояджиев, П. П. 47 
Бояджиевъ, П. П. 48 
Бояджиевъ, Пет. П. 49 
Будевски, Петър 50 
Василев, Юлиан Андреев 168 
Веселиновъ, Коста 51 
Видинлиевъ, Илия 52 
Владимирова, Галя 169 
Владов, Йордан 55 
Вълчева, Александра 28 
Георгиева, Ваня Радева 186 
Георгиева, Моника 12 
Гешевъ, Емануилъ 54 
Давидков, Цветан 30 
Даскаловъ, Първанъ 56 
Дедовъ, Христо Т. 57 
Дечевъ, Дечо 58 
Джамджиевъ, Иванъ 59 
Джидровъ, П. 60 
Димитрова, Дарина Неделчева 119 
Димитрова, Диана Руменова 94 
Доковска, Даниела 121 189 
Иванов, Дончо 81 
Иванов, Светослав Стефанов 168 
Иванова, Ружа 38 
Игнатиевъ, Спиридонъ 82 
Йолова, Галина Огнянова 119 
Йосифова, Таня 87 88 
Йоцов, Виктор 25 
Йоцов, Виктор Иванов 26 
Йочев, Евгени 89 
Кадиева-Панчева, Снежинка Недялкова 170 
Кара-Михайловъ, Михаил 52 
Картаджая, Хермауан 175 
Кехайов, Анастас 1 31 
Котлър, Филип 175 
Кошевъ, Григоръ 113 
Куюмджиев, Иван Огнянов 168 
Кънчев, Динко 121 
Льобон, Густав 12 
Малинковъ, Атанасъ 90 
Манев, Никола 91 
Маркова, Мария 92 171 
Матеева-Стоянова, Екатерина 93 
Методиев, Веселин 13 
Мешковъ, Г. Т. 95 96 
Мешковъ, Кл. Т. 95 96 
Миладиновъ, Хр. 123 
Миланова, Аделина 176 
Милушева, Пламена Николова 177 
Минчевъ, Ив. Мих. 49 
Михаиловъ, Василъ 97 
Мошелова, Мила 18 
Мумджиевъ, Асен 98 
Мустаковъ, Никола 99 
Найденова, Павлинка 176 
Недялкова, Пламена Георгиева 119 
Нешков, Марин Найденов 34 
Павлова, Биляна Димитрова 186 
Палангурски, Милко 110 190 
Партовъ, К. 111 
Пеев, Илия 17 
Пенова, Албена 112 
Пенчевъ, Севдалинъ 113 
Петров, Марин 114 
Петров, Павел Стоянов 168 
Петрова, Галина Цанкова 186 
Петрушев, Мартин 21 
Поповъ, В. 115 
Поповъ, Георги 123 
Пулиевъ, Иванъ 123 
Разбойникова, София 121 
Райчевски, Стоян 191 
Русев, Иван Динев 29 
Сарафов, Павел 87 
Свраков, Антон 173 
Свраковъ, Георги Константинов 40 
Сетиауан, Иуан 175 
Смирнова, Е. 15 16 
Станимиров, Евгени Петров 3 178 
Стоева, Мария 175 
Стоянова, Севдалина 184 
Съботинова, Диана 41 
Ташев, Росен 151 
Тодоров, Филип 179 
Тодорова, Лариса 152 
Федерер, Джо 6 
Филипов, Милен Николаев 182 
Хаджичонева, Юлиана 4 180 
Херинг, Норберт 21 
Хинов, Мико 153 
Цонев, Ивайло 18 
Цоневъ, Христофоръ 154 
Чавдарова-Костова, Сийка 164 
Шишковъ, П. 155 
Юрдановъ, Юрданъ Хр. 156 
Ялъмов, Тодор 30 
Brandes, Georg 187 
Brewster, Chris 24 
Constantin, A. 19 
Coppock, Lee 23 
Dickmann, Michael 24 
Hoffding, Harald 7 
Kaisheva, Radmila Petrova 188 
Koyama, Mark 22 
Leszczynski, Zbigniew 174 
Mateer, Dirk 23 
Pamukchieva, Ophelia Tsonkova 188 
Popova, Eli 5 
Rodrigues, Maria Joao 44 
Rubin, Jared 22 
Seze, Romain de 161 
Sparrow, Paul 24 
Tarde, G 8 
Todorova-Ruskova, Lilyana Lulcheva 188 
Uhl, Kerstin Marit 33 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторско право 92 171 
агробизнес 33 
адвокатска защита 89 
адвокатура 110 
административна практика 50 
административно право 127 
активи 100 
акцизи 147 
акционерни дружества 111 
английски език 14 188 
Африка 45 
баланс 100 
балнеология 169 
банки 188 
банкови кризи 26 
бедност 22 27 
библиотеки 5 
библиотечен персонал 5 
бизнес мениджмънт 3 178 
бизнес стратегии 3 178 
биографични данни 39 110 190 
биография 189 
брак 88 
България 55 59 87 117 125 126 131 149 
бюджет 66 131 
валута 20 
валутен съюз 38 
валутни кризи 26 
Варна 191 
верига за доставки 41 
вериги за доставки 179 
вещно право 88 
видео-лекции 163 
виртуална реалност 163 
виртуални библиотеки 163 
висше образование 94 165 168 
владение 88 
военен данък 71 
военна отбрана 67 
военни конфликти 17 
военни сили 67 
военни учреждения 67 
военно командване 67 
военно право 67 
връзки с обществеността 182 
възрожденска епоха 29 
външна политика 14 
външнотърговска политика 27 
Върховен касационен съд 97 125 126 128 129 
вътрешна политика 14 
гербов налог 56 68 
гербови марки 56 68 108 
горско стопанство 98 
градоустройство 80 183 
гражданска мобилизация 137 138 
гражданско право 47 58 64 81 96 125 126 128 149 150 
гражданско съдопроизводство 48 150 
гражданско състояние 73 
данъкоплатци 18 
данъци 102 
данъчни облекчения 147 
данъчно законодателство 55 
данъчно облагане 55 
данъчно третиране 173 
демографски профил 90 
демокрация 13 
дигитален преход 32 
дигитализация 168 175 
дигитализация на процеси 168 
дигитална зрялост 168 
дигитална революция 42 
дигитална трансформация 44 172 
дигитални ресурси 168 
дигитално лидерство 30 
дипломация 14 
дискриминация 160 
договори 88 149 
договорно право 87 122 
доставчици 177 
дружества 95 
душа 7 
дългови кризи 26 
държавен контрол 119 
държавни фирми 18 
държавни ценни книжа 108 
е-обучение 168 
еврейски въпрос 51 
Европа 24 167 
европейска интеграция 24 
европейски програми 20 
Европейски социален фонд 37 
Европейски съюз 20 44 93 
европейски ценности 20 
европейско гражданство 38 
европейско право 120 121 
европейско споразумение 158 159 
единен пазар 20 37 
ЕДЦ 9 10 11 20 32 36 37 39 44 160 
езикова грамотност 164 
езикова компетентност 185 
екологична политика 36 37 
екологични политики 10 167 
екосистемен подход 4 180 
експорт 45 
електронна търговия 35 43 
емпирично изследване 119 
ЕС 28 32 38 160 
етична комисия 94 
жалбоподатели 120 121 
железопътен транспорт 143 
жилища 183 
журналистика 2 
журналистически стил 2 
журналистически теми 2 
журналистическо разследване 2 
заболявания 169 
завещание 148 
задължения 149 
заеми 57 
заемодател 161 
заемополучател 161 
заетост 27 
закон 81 
Закон за счетоводството 173 
закони 47 50 53 56 58 59 66 68 75 76 77 78 80 83 85 86 96 98 99 103 104 105 106 114 133 134 137 138 144 145 146 153 154 156 
законодателна уредба 51 
законодателни материали 59 102 117 131 146 
заповеди 107 140 
защита на нацията 117 
здравеопазване 10 
избирателен закон 85 
избирателно право 83 84 86 
изборен кодекс 85 
изборна система 14 
издателски бизнес 92 171 
издателски продукти 92 171 
изкуствен интелект 20 
износ на зърно 132 
износ на стоки 139 
изпълнително производство 62 69 
икономика 22 
икономическа активност 26 
икономическа ефективност 1 31 
икономическа криза 21 24 
икономическа политика 22 
икономическа практика 30 
икономическа психология 8 
икономическа стабилност 36 
икономически аспекти 119 
икономически мерки 27 30 
икономически понятия 23 
икономически проблеми 10 36 
икономически растеж 22 23 
икономически съюз 38 
икономически теории 4 180 
икономически термини 188 
икономически условия 44 
икономическо поведение 3 178 
инвалиди 59 
инвентарна книга 100 
инвестиции в туризма 34 
инвестиционна политика 27 41 
инвестиционни тенденции 42 
индустриална революция 22 
иновативни технологии 45 
иновативно предприемачество 4 180 
иновации 166 172 
иновационна дейност 30 
иновационни проекти 4 180 
интелектуална собственост 92 171 
интерактивни дъски 163 
интернационализация 162 
интернет бизнес 35 
интернет маркетинг 35 
Интернет мрежа 185 
инфлация 25 
инфлуенсър 6 
ипотека 123 
история 191 
история на правото 151 
капитализъм 21 
капитани 161 
кариерно развитие 162 
касационни решения 58 96 
кейнсианство 4 180 
Ковид-19 4 10 180 
Кодекс на труда 152 
компании 188 
комуникационна култура 5 
конвенции 124 
конкурентоспособност 28 
Конституция 109 151 
контейнери 159 
контрол 137 174 
конфликтни ситуации 94 
корабособственици 161 
корпоративна власт 21 
корпоративна култура 176 
корпоративно предприемачество 30 
корупция 18 
краезнание 191 
креативност 165 
кредити 52 
кредитор 123 
култура 13 
културно наследство 34 
купувачи 57 
лексика 185 186 
Лийн инструменти 1 31 
Лийн производство 1 31 
литературна критика 187 
лихви 52 
личностни компетентности 164 
логистика 177 179 
макроикономика 23 
маркетингови комуникации 162 
маркетингови технологии 175 
маркетингови цели 3 178 
маркировка 159 
математическа компетентност 164 
МВФ 25 
медиатори 94 112 
медии 182 
международна икономика 41 
международна търговия 23 41 45 
международни договори 151 
международни превози 158 159 
международни финанси 23 
международно коопериране 42 
международно сътрудничество 20 
мем / меме 6 
миграция 20 24 44 
микроикономика 23 
минерални води 169 
минимален осигурителен доход 173 
Министерство на земеделието и храните 136 
Министерство на правосъдието 89 135 
многонационални компании 41 
модерни технологии 5 
монетарна политика 23 
монополистична конкуренция 23 
морско право 161 
МСС 173 
наеми 95 
наказателни дела 91 
наредби 82 124 140 
народни водачи 12 
народни представители 103 190 
Народно събрание 84 
народопсихология 12 
настаняване на бежанци 76 
научно-изследователска дейност 162 
недвижимо имущество 65 
независима съдебна власт 89 
нелоялна конкуренция 40 
немски език 186 
неокласицизъм 4 180 
нормативна уредба 55 137 
нормативни актове 152 
нормативни документи 51 
нотариално производство 65 
НСС 173 
облачни технологии 163 
облигационен договор 87 
облигационно право 88 
образование 10 46 144 145 166 
образователен процес 162 
образователна система 163 164 
обучение по плуване 184 
обществено въздействие 182 
общество 13 
общи политики на ЕС 38 
общини 146 
общински съвет 84 
озонов слой 167 
околна среда 165 167 
онлайн продажби 35 
ООН 42 43 45 158 159 165 166 167 183 
опаковки 159 
опасни стоки 158 
органи на ЕС 20 
организационна култура 176 
организация на труда 170 
основатели на ЕС 39 
основен лихвен процент 173 
ОСП 28 
отчуждаване на недвижими имоти 148 
очаквани разходи 161 
пазарен дял 33 
пазари 23 
пазарна икономика 21 
пандемия 9 32 160 
паричен сектор 25 
парична политика 27 
парникови газове 167 
пенсии 59 
пиратство 92 171 
писатели 187 
писма 189 
плагиатство 92 171 
планиране на бизнеса 3 178 
платежен баланс 25 
плащания 43 
плувни стилове 184 
погасителна давност 48 
политика 16 
политика на доходите 27 
политическа борба 15 
политическа информация 182 
политически лидери 17 
политически организации 15 16 
политически системи 14 
политически формации 15 
полицейски органи 50 
постановления 74 
правила в басейна 184 
правилници 75 82 135 138 
правна уредба 46 
правни актове 49 64 65 70 74 82 97 100 107 108 113 124 125 126 130 135 136 139 142 143 
правни аспекти 119 
правни механизми 43 
правни норми 90 
правни проблеми 93 
право 53 56 59 66 68 75 76 77 85 97 102 103 104 105 106 110 114 117 129 134 138 140 144 145 146 153 154 156 
право на собственост 88 148 
преговори 112 
предлагане 23 
предпазни мерки 158 
предприемаческо съсловие 29 
преки чужди инвестиции 42 
прекратяване на договор 46 
принципи в рекламирането 181 
природни забележителности 34 
продоволствена сигурност 33 
проектна дейност 162 
производство на брашно 107 
производство на тютюн 61 
прокурори 91 
промишленост 133 
професионална квалификация 164 
процедури 120 121 
психологически изследвания 6 
психологически проблеми 7 
психологическо въздействие 6 
психология на властта 17 
публични търгове 143 
публични финанси 44 
пътища 105 
работно време 152 
равенство (равни права) 9 
равенство между половете 10 
радиоактивни материали 158 159 
развитие на селските райони 28 
развод 88 
разрешаване на конфликти 112 
разрешаване на спорове 94 
разхищение на средства 18 
расизъм 160 
резервационна дейност 170 
рекламен процес 181 
рекламна индустрия 181 
решения на съда 129 
родителски права 73 
Русия 33 
санаториуми 169 
САЩ 109 
Световна банка 25 
свободно движение 20 
селски общини 50 106 
селскостопанска продукция 139 
селскостопански сектор 28 
селскостопански стоки 132 
семейно право 88 
сигурност 183 
складиране 118 
сключване на договор 46 
снабдяване 137 179 
солидарност 19 
софтуерни продукти 168 
социална политика 36 
социална справедливост 32 
социална уязвимост 9 
социални въпроси 9 10 
социални медии 6 
социални права 160 
социални условия 44 
социални услуги 9 
социално неравенство 32 
социално-икономически проблеми 11 
социология на групите 12 
статистически индикатори 11 
стилистични особености 185 
стокови борси 77 
стоково производство 74 
стопанска история 29 
стопански предприятия 1 31 
стопанско развитие 29 
сухопътен транспорт 158 159 
счетоводно отчитане 173 
съглашения 124 
съд 49 
съдебна власт 91 
съдебна практика 50 62 69 70 106 113 120 121 136 149 189 
съдебни процеси 148 
съдебни решения 69 127 
съдебни спорове 112 
съдебно производство 91 
съдилища 62 
съзнание 7 
Сюъз на българските адвокати 89 
техника на плуване 184 
технологично обзавеждане 170 
трудов договор 152 
трудов договор за обучение 46 
трудова заетост 119 
трудова книжка 152 
трудова повинност 156 
трудови отношения 24 
трудово възнаграждение 152 
трудово законодателство 119 
туризъм 186 
туристическа наука 34 
туристически организации 34 
туристическо развитие 34 
търговия 40 42 107 133 
търговия с пшеница 33 
търговия с услуги 45 
търговска логистика 43 
търговска марка 181 
търговска политика 40 
търговски дружества 115 155 
Търговски закон 49 60 
търговски камари 40 
търговски сделки 63 115 155 
търговско корабоплаване 78 
търговско право 49 57 60 63 72 78 79 95 99 111 115 132 133 141 142 155 157 
търговци 63 79 155 
Търновска конституция 190 
търсене 23 
тютюневи фабрики 61 
тютюнопроизводство 118 
убеждения 12 
управление 174 
управление на горите 98 
управление на знанието 172 
управление на персонала 24 
управление на университета 162 
управленски модели 176 
управленски подход 176 
управленски решения 172 179 
управленски стратегии 172 
управленско счетоводство 174 
упражнения 186 
условия на труд 152 
устойчив растеж 28 32 
устойчив туризъм 34 
устойчиво развитие 41 165 166 
устойчиво развитие на градовете 183 
учители 164 
Учредително народно събрание 190 
финанси 131 162 
финансиране 45 
финансови закони 142 
финансови мрежи 42 
финансово право 52 71 101 123 130 131 147 157 
финансово-стопански анализ 174 
фирми 23 
фискален сектор 25 
фискална политика 23 27 
фразеологизми 185 
функциониране на ЕС 20 
хардуер 168 
Харта за права и свободи 109 
химикали 167 
хотелиерско обслужване 170 
хотелиерство 170 
хотелски сгради 170 
хотелско домакинство 170 
хуманизъм 17 
хуманност 19 
цени 188 
ценообразуване 33 
цивилизационни кризи 12 
цивилизация 13 
цифрова компетентност 164 
цифрова трансформация 37 
цифровизация 36 175 
цифрово образование 166 
човешки права 160 
човешки ресурси 24 
чуждици 185 
чуждоезиково обучение 186 
Шенген 20 
Шенгенско пространство 37 
юрисдикционни актове 151 
!!интелигетни технологии 175 
..финансови пазари дубл 26 
COVID-19 21 32 36 160 
meme 6 
RSS (Really Simple Syndication) 35