НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

C 6836 

Аргиров, Стоян

   Избрани трудове / Стоян Аргиров ; Състав., предг. Анна Ангелова . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009 . - 676 с. : с сн. . -  (Библ. Унив. наследство)

   

   ISBN 978-954-07-2922-0 

  

Сист. No: 28454

- 2 -

Б 016\Б49 

Близнаков, Петко Станев

   Био-библиография / Петко Станев Близнаков . - Варна, 2011 . - 68 с.

   

  

Сист. No: 28410

- 3 -

CDR 140 

Каталог БДС стандарти  : Каталог 1 : 2011 . - София : Бълг. инст. за стандартизация, 2011 . - диск (1 бр.)

   

  

Сист. No: 28416

- 4 -

B 73627 

Пергелов, Коста

   Био-библиография / Коста Пергелов ; Състав. Любомира Куртева и др . - София : Унив. изд. Стопанство, 2011 . - 196 с. : със сн.

   Библиогр. с. 196

   ISBN 978-954-644-230-7 

  

Сист. No: 28474

Философия

- 5 -

B 73581 

Куков, Вангел

   Философия на образованието / Вангел Куков . - Варна : СТЕНО, 2011 . - 264 с.

   Библиогр. с. 228 - 234 ; Резюме на англ. и нем. ез.
   http://www.stenobooks.com 

   ISBN 978-954-449-546-6 

  

Сист. No: 28412

- 6 -

B 73576 

Михалева, Николета

   Ценностно и когнитивно в науката и културата : [Изследване] / Николета Михалева . - Варна : СТЕНО, 2011 . - 144 с.

   Библиогр. с. 137 - 143
   http://www.stenobooks.com 

   ISBN 978-954-449-538-1 

  

Сист. No: 28404

- 7 -

B 73630 

Приложна психология и социална практика  : Десета международна научна конференция /  Състав. Галя Герчева-Несторова . - Варна : Унив. изд. на ВСУ Черноризец Храбър, 2011

   

   Т. 1 . - 455 с.

   

   ISBN 1314-0507 

  

Сист. No: 28481

- 8 -

B 73630 

Приложна психология и социална практика  : Десета международна научна конференция /  Състав. Галя Герчева-Несторова . - Варна : Унив. изд. на ВСУ Черноризец Храбър, 2011

   

   Т. 2 . - 500 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 1314-0507 

  

Сист. No: 28483

- 9 -

B 73628 

Стоянов, Валери

   Психичен стрес в организацията : Системен модел за изследване : [Моногр.] / Валери Стоянов . - Варна : Унив. изд. на ВСУ Черноризец Храбър, 2011 . - 271 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. с. 260 - 270 и под линия

   ISBN 978-954-715-492-6 

  

Сист. No: 28478

- 10 -

B 73632 

Съвременни философски изследвания  : [Тематичен сборник доклади] /  Състав. Вихрен Бузов . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2011 . - 284 с. . -  (Библ. Диоген)

   Библиогр. след всеки докл.

   ISBN 978-954-524-806-1 

  

Сист. No: 28485

- 11 -

B 73671 

Хил, Наполеон

   Мисли и забогатявай : Адаптация за XXI в. от д-р Артър Р. Пел / Наполеон Хил ; Прев. от англ. Петьо Ангелов . - София : Изток-Запад, 2012 . - 269 с.

   
   http://www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-954-321-995-7 

  

Сист. No: 28549

Религия. Теология

- 12 -

B 73587 

Казанджиев, Георги

   Варненският и Преславски митрополит Йосиф : 1898 - 1988 / Георги Казанджиев . - Добрич : Матадор 74, 2010

   

   Т. 1 . - 300 с. : с сн.

   

   ISBN 978-954-371-252-6 

  

Сист. No: 28420

- 13 -

B 73587 

Казанджиев, Георги

   Варненският и Преславски митрополит Йосиф : 1898 - 1988 / Георги Казанджиев . - Добрич : Матадор 74, 2010

   

   Т. 2 . - 288 с., XII : със сн.

   

   ISBN 978-954-371-253-3 

  

Сист. No: 28421

Обществени науки

- 14 -

C 6840 

България  : Благосъстояние на домакинствата по време на рецесията през 2010 г. и периода на възстановяване : Докл. N 63457-BG, Февр. 2012 . - Washington : The World Bank, 2012 . - XIX, 80 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. с. 79 - 80
   http://www.worldbank.org 

  

Сист. No: 28546

Демография

- 15 -

C 6866 

Demography report  : 2010 : Older, more numerious and diverse Europeans . - Luxembourg : Europ. Commission, 2011 . - X, 169 с. : с фиг. и табл.

   

   ISBN 978-92-79-17603-6 

  

Сист. No: 28597

Статистика

- 16 -

B 73677 

Годин, А. М.

   Статистика : Учебник / А. М. Годин . - 3. прераб. изд. . - Москва : Дашков и К, 2004 . - 472 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. с. 461 - 465
   http://www.dashkov.ru 

   ISBN 5-94798-504-7 

  

Сист. No: 28555

- 17 -

С 311\U50 

UNCTAD Handbook of Statistics  : 2011 . - New York : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2011 . - XLIII, 470 с. : с табл. + CD (1 бр.)

   

   ISBN 978-92-1-112829-1 

  

Сист. No: 28582

Социология

- 18 -

B 73612 

Давидков, Цветан

   Ценности на забогатяване : Предприемачите в България през периода 1991 - 2004 г. / Цветан Давидков . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010 . - 556 с. . -  (Унив. библ. ; 497)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-3068-4 

  

Сист. No: 28453

- 19 -

B 73644 

Galanova, Olga

   Unzufriedenheitskommunikation : Zur Ordnung sozialer Un-Ordnung : [Diss.] / Olga Galanova . - Heidelberg : VS Verl. fur Sozialwissenschaften, 2011 . - 201 с. : с диагр., сн.

   Библиогр. с. 193 - 201
   http://www.vs-verlag.de 

   ISBN 978-3-531-17674-1 

  

Сист. No: 28500

- 20 -

C 6838 

Schroer, Sebastian

   HipHop als Jugendkultur : Eine ethnographische Studie : Diss. / Sebastian Schroer . - Dresden : Technische Universitat Dresden, 2011 . - 357 с., XXXII : с табл., диагр.

   Библиогр. с. 337 - 355

  

Сист. No: 28502

Политика

- 21 -

B 73616 

Василев, Николай

   Общество под прикритие / Николай Василев . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010 . - 240 с.

   

   ISBN 978-954-07-2920-6 

  

Сист. No: 28458

- 22 -

B 73605 

Линц, Хуан

   Президентска или парламентарна демокрация / Хуан Линц ; Прев. от англ. Вера Георгиева ; Науч. ред. Андрей Лешков . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010 . - XVIII, 131 с.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-3115-5 

  

Сист. No: 28444

- 23 -

B 73639 

Манолов, Георги Любенов

   Държавата : Теории, функции, структура / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Унив. изд. П. Хилендарски, 2010 . - 380 с. : с табл.

   Библиогр. след всяка гл. и под линия

   ISBN 978-954-423-645-8 

  

Сист. No: 28495

- 24 -

B 73577 

Морфов, Радостин

   Политическата стратегия : Система, рационална структура, модел / Радостин Морфов . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 164 с. : с цв. фиг.

   Библиогр. с. 161 - 162

   ISBN 978-954-400-532-0 

  

Сист. No: 28408

- 25 -

С 33\О83 

Основни термини използвани в учебния процес  /  Гл. ред. Иван Георгиев, Борислав Борисов . - София : УНСС-София, 2011

   

   Т. 3. Политически науки . - 478 с.

   

   ISBN 978-954-644-245-1 

  

Сист. No: 28479

- 26 -

B 73597 

Симеонов, Калоян

   Косово : Поглед към бъдещето / Калоян Симеонов . - София : Минерва, 2012 . - 640 с. : с цв. сн.

   Библиогр. с. 633 - 639 и под линия

   ISBN 978-954-8702-23-2 

  

Сист. No: 28436

- 27 -

B 71554 

Христоматия по парламентарна реторика  : [Ч. 1] - /  Състав. Росица Йорданова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2007 -

   

   Ч. 3. Сборник избрани дебати в българския парламент, подготвени за печат от студенти по специалността Право . - 2010 . - 332 с.

   Библиогр. с. 330 - 331

   ISBN 978-954-715-465-0 

  

Сист. No: 28482

- 28 -

B 73654 

Цачевски, Венелин

   България и Балканите в началото на XXI век : По пътя на европеизацията / Венелин Цачевски . - София : Изток-Запад, 2011 . - 640 с. : с табл., к.

   

   ISBN 978-954-321-875-2 

  

Сист. No: 28529

Икономика. Икономически науки

- 29 -

B 73575 

Владимиров, Владимир

   Фискална политика и макроикономическа стабилизация : [Изследване] / Владимир Владимиров . - Варна : СТЕНО, 2011 . - 352 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. с. 325 - 350
   http://www.stenobooks.com 

   ISBN 978-954-449-553-4 

  

Сист. No: 28403

- 30 -

B 73615 

Икономиката и управлението в XXI век  : Решения за стабилност и растеж : Сб. докл. [от] Междунар. юбил. науч. конф., 8 - 9. 11. 2011 г. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   Т. 1 . - 654 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-954-23-0677-1 

  

Сист. No: 28457

- 31 -

B 73615 

Икономиката и управлението в XXI век  : Решения за стабилност и растеж : Сб. докл. [от] Междунар. юбил. науч. конф., 8 - 9. 11. 2011 г. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   Т. 2 . - 385 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-954-23-0678-8 

  

Сист. No: 28459

- 32 -

B 73615 

Икономиката и управлението в XXI век  : Решения за стабилност и растеж : Сб. докл. [от] Междунар. юбил. науч. конф., 8 - 9. 11. 2011 г. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   Т. 3 . - 564 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-954-23-0679-5 

  

Сист. No: 28463

- 33 -

B 73615 

Икономиката и управлението в XXI век  : Решения за стабилност и растеж : Сб. докл. [от] Междунар. юбил. науч. конф., 8 - 9. 11. 2011 г. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   T. 4 . - 488 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-954-23-0680-1 

  

Сист. No: 28464

- 34 -

B 73615 

Икономиката и управлението в XXI век  : Решения за стабилност и растеж : Сб. докл. [от] Междунар. юбил. науч. конф., 8 - 9. 11. 2011 г. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   Т. 5 . - 434 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-954-23-0681-8 

  

Сист. No: 28465

- 35 -

B 73582 

Научна конференция на младите научни работници  : 2011 : Сб. докл. . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011 . - 316 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. под линия

   ISBN 1314-4812 

  

Сист. No: 28413

- 36 -

С 33\О83 

Основни термини използвани в учебния процес  /  Гл. ред. Иван Георгиев, Борислав Борисов . - София : УНСС-София, 2011

   

   Т. 1. Икономика : А - Н . - 674 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-954-644-242-0 

  

Сист. No: 28475

- 37 -

С 33\О83 

Основни термини използвани в учебния процес  /  Гл. ред. Иван Георгиев, Борислав Борисов . - София : УНСС-София, 2011

   

   Т. 1. Икономика : О - Я . - 620 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-954-644-243-7 

  

Сист. No: 28476

- 38 -

B 73665 

Студентска научна конференция  : Сб. докл. : [6-30 апр. 2010, ИУ - Варна] . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2010 . - 220 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. под линия и след докл.

   ISBN 1313-9029 

  

Сист. No: 28541

- 39 -

B 73666 

Студентска научна конференция  : Сб. докл. : [4 - 29 апр. 2011, ИУ - Варна] . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011 . - 193 с. : с фиг., табл. и ил.

   Библиогр. под линия и след докладите

   ISBN 1313-9029 

  

Сист. No: 28542

- 40 -

B 73624 

[Десет] 10 години електронно списание Диалог  : Юбил. бр. /  Гл. ред. Иван Върбанов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 173 с. : с табл., диагр.

   Юбил. бр. на Сп. Диалог, 2011, N 3.

   ISBN 978-954-23-0674-0 

  

Сист. No: 28471

Макроикономика. Микроикономика

- 41 -

B 73648 

Макроикономика  : Учебно-метод. помагало /  Науч. ръководител Трайчо Спасов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2011 . - 240 с. : с фиг. и табл.

   

   ISBN 954-494-644-189-8 

  

Сист. No: 28523

- 42 -

B 73646 

Микроикономика  : [Учебник за студентите на УНСС] / Трайчо Спасов и др . - София : Унив. изд. Стопанство, 2011 . - 328 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-494-644-193-5 

  

Сист. No: 28521

- 43 -

B 73647 

Микроикономика  : Учебно-метод. помагало [за студентите на УНСС] /  Науч. ръководител Трайчо Спасов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2011 . - 188 с. : с фиг. и табл.

   

   ISBN 954-494-644-194-2 

  

Сист. No: 28522

- 44 -

B 73676 

Экономическая теория  : Учебник /  Под ред. А. И. Архипова, С. С. Ильина . - Москва : Проспект, 2009 . - 606 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. след вс. раздел
   http://www.prospekt.org 

   ISBN 978-5-482-01978-8 

  

Сист. No: 28554

Труд. Работодател

- 45 -

B 73679 

Минько, Марина

   Время Ч : Модель компетенций HR-менеджера / Марина Минько . - Москва : Альпина Пабл., 2010 . - 205 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-5-9614-1158-4 

  

Сист. No: 28557

- 46 -

B 73583 

Петров, Иван Йорданов

   Комплексен методически инструментарим за детерминиран факторен анализ на самозаетостта : [Моногр.] / Иван Йорданов Петров . - Варна : Ико-консулт, 2011 . - 184 с. : с фиг. и табл. . -  (Библ. Науч. моногр. и студии)

   Библиогр. с 181 - 182

   ISBN 978-954-8236-08-2 

  

Сист. No: 28414

- 47 -

B 73625 

Detchev, Teodor Danailov et al.

   Social Dialogue and Employment of Women in the Field of Biomass Utilization in Bulgaria : [Изследване] / Teodor Danailov Detchev, Katia Ivanova Vladimirova . - Sofia : D-Art Advert. Agency, 2011 . - 132 с. : с табл.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-92720-1-7 

  

Сист. No: 28472

- 48 -

B 73673 

Makni, Valentina

   Intellectual Emigration : Brain Drain, Alternatives a. More : Case Study in Bulgaria : Diss. / Valentina Makni . - Saarbrucken : Lap Lambert Acad. Publ., 2011 . - 161 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. с. 150 - 161 и под линия
   http://www.ingimate.com 

   ISBN 978-3-8454-0565-0 

  

Сист. No: 28551

- 49 -

B 73623 

Transformation in Labour  : Social Security and Social Dialogue : [Сб. докл.] /  Ed. by Katia Vladimirova . - Sofia : СИЕЛА, 2010 . - 628 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. след всеки докл. и под линия

   ISBN 978-954-28-0653-0 

  

Сист. No: 28470

- 50 -

C 6855С 331\U50

UNCTAD Handbook of Statistics  : 2010 . - New York : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2010 . - XLII, 506 с. . -  (UN Conf. on Trade a. Development)

   

   ISBN 978-92-1-012075-3 

  

Сист. No: 28581

Регионална икономика

- 51 -

У 1286 

Илиев, Пламен Благов

   Състояние и тенденции в развитието на сектор Операции с недвижими имоти в България : [Изследване] / Пламен Благов Илиев . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011 . - 133 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. с. 131 - 132

   ISBN 978-954-21-0541-1 

  

Сист. No: 28510

- 52 -

C 6839 

Bauer, Robert

   Preisentwicklung von Immobilien unter dem Einfluss staatlicher Massnahmen : Eine theoretische u. empirische Analyse am Beispiel der Forderung denkmalgeschutzter Gebaude : Diss. / Robert Bauer . - Dresden : Technische Universitat Dresden, 2011 . - 172 с., XLVIII : с табл., диагр.

   Библиогр. XXXVII - XLVII

  

Сист. No: 28503

Финанси. Банки

- 53 -

B 73662 

Атали, Жак

   Всички разорени след десет години : Публичният дълг : Последен шанс / Жак Атали ; Прев. от фр. Мария Петрикова . - София : Рива, 2011 . - 192 с.

   Библиогр. с. 178 - 187
   http://www.rivapublishers.com 

   ISBN 978-954-320-366-6 

  

Сист. No: 28537

- 54 -

B 73586 

Владимирова, Тодорка и др.

   Местни финанси : [Учебник за студентите на ИУ - Варна] / Тодорка Владимирова, Людмил Найденов . - Варна : СТЕНО, 2011 . - 240 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. с. 237 - 239
   http://www.stenobooks.com 

   ISBN 978-954-449-562-6 

  

Сист. No: 28419

- 55 -

B 73669 

Миланова, Емилия Георгиева

   Вътрешен анализ на адекватността на капитала : Финансово-счетоводни аспекти / Емилия Георгиева Миланова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2011 . - 344 с. : с фиг и табл.

   Библиогр. с. 339 - 343 и под линия

   ISBN 978-954-644-220-8 

  

Сист. No: 28545

- 56 -

B 73678 

Попов, Александр

   Финансовый кризис 2009 : Как выжить / Александр Попов . - Москва : АСТ, 2008 . - 221 с.

   
   http://www.ast.ru 

   ISBN 978-5-17-057715-6 

  

Сист. No: 28556

- 57 -

B 73619 

Радулова, Анелия

   Персоналните финанси в България : Теоретични аспекти и емпирични свидетелства : [Моногр.] / Анелия Радулова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 159 с. : с табл., диагр. . -  (Библ. Образование и наука ; Кн. 1/2011)

   

   ISBN 978-954-23-0695-5 

  

Сист. No: 28462

- 58 -

B 73588 

Рафаилов, Димитър

   Корпоративна дивидентна политика : Теор. модели, емпиричен анализ и практ. решения : [Изследване] / Димитър Рафаилов . - Варна : СТЕНО, 2011 . - 248 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. с. 229 - 246
   http://www.stenobooks.com 

   ISBN 978-954-449-571-8 

  

Сист. No: 28422

- 59 -

B 73578 

Решения в корпоративните финанси  : [Учебник за студентите на ИУ - Варна] / Стефан Вачков и др . - Варна : Р. И. С., 2011 . - 370 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-954-8165-15-0 

  

Сист. No: 28407

- 60 -

B 73664 

Сотирова, Екатерина Стефанова и др.

   Съвременна история на българското банкерство / Екатерина Стефанова Сотирова, Светлозар Стоядинов Петков . - София : Асоциация Банка на годината, 2011 . - 392 с. : с табл., диагр., цв. ил.

   
   http://www.bankoftheyear.bg 

   ISBN 978-954-92819-1-0 

  

Сист. No: 28539

- 61 -

B 73642 

Guggemoos, Paul Georg

   Unterstutzung der Unternehmensentwicklung junger washstumsorientierter Technologieunternehmen durch Venture Capital-Gesellschaften in der Betreuungsphase : Eine empirische Analyse unter besonderer Berucksichtigung der Kapitalnehmer : [Diss.] / Paul Georg Guggemoos . - Heidelberg : Gabler, 2012 . - 433 с. : с табл, диагр.

   Библиогр. с. 405 - 432 и под линия
   http://www.gabler.de 

   ISBN 978-3-8349-3227-3 

  

Сист. No: 28498

- 62 -

C 6842 

Hiller, David

   Financial Market and Corporate Strategy / David Hiller, Mark Grinblatt, Sheridan Titman . - Berkshire : McGRAW-HILL, 2008 . - XXIII, 915 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. след всяка част и под линия

   ISBN 978-0-07-711902-7 

  

Сист. No: 28563

- 63 -

B 73596 

Kasarjyan, Milada

   Improving the Functioning of the Rural Financial Markets of Armenia / Milada Kasarjyan . - Halle, De : IAMO-Germany, 2011 . - XVI, 114 с. : с фиг. и табл. . -  (Studies on the Agricultural a. Food Sector in Central a. Eastern Europe ; vol. 62)

   
   http://www.iamo.de/ http://www.iamo.de/dok/sr_vol62.pdf 

   ISBN 978-3-938584-60-6 

  

Сист. No: 28435

- 64 -

B 73641 

Mihm, Max

   Indexbasierte Anlagestrategien : Eine theoretische u. empirishe Untersuchung am britischen Aktienmarkt : [Diss.] / Max Mihm ; Mit einem Geleitwort von Hermann Locarek-Junge . - Koln : EUL Verl., 2011 . - 321 с. : табл., диагр. . -  (Finanzierung, Kapitalmarkt u. Banken ; Bd. 80)

   Библиогр. с. 303 - 320
   http://www.eul-verlag.de 

   ISBN 978-3-8441-0064-8 

  

Сист. No: 28497

Икономическо положение

- 65 -

B 73631 

Взаимодействието теория - практика  : Ключови проблеми и решения : Международна конференция, 24 - 25 юни 2011 /  Ред. кол. Петко Чобанов и др . - Бургас : БСУ, 2011

   

   Т. 1 . - 512 с.

   Библиогр. след всеки докл. и под линия

   ISBN 978-954-9370-78-2 

  

Сист. No: 28484

- 66 -

B 73631 

Взаимодействието теория - практика  : Ключови проблеми и решения : Международна конференция, 24 - 25 юни 2011 /  Ред. кол. Петко Чобанов и др . - Бургас : БСУ, 2011

   

   Т. 2 . - 252 с.

   Библиогр. след всеки докл. и под линия

   ISBN 978-954-9370-79-9 

  

Сист. No: 28486

- 67 -

B 73631 

Взаимодействието теория - практика  : Ключови проблеми и решения : Международна конференция, 24 - 25 юни 2011 /  Ред. кол. Петко Чобанов и др . - Бургас : БСУ, 2011

   

   Т. 3 . - 310 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. след всеки докл. и под линия

   ISBN 978-954-9370-80-5 

  

Сист. No: 28488

- 68 -

B 73637 

Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии  : Сборник с доклади от Националната научна конференция, 13 май 2011 г. /  Ред. Олга Емилова . - Пловдив : КИА - Пловдив, 2011 . - 290 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 978-954-927-762-3 

  

Сист. No: 28493

- 69 -

У 1289 

Интегриран подход за диверсификация на икономиката на селските райони във Варненска област  : [Моногр.] / Димо Иванов Ангелов и др . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011 . - 260 с. : с фиг. и табл. . -  (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; 28)

   Библиогр. с. 254 - 259 и под линия ; С рез. на рус., англ. и нем. ез.

   ISBN 978-954-21-0549-7 

  

Сист. No: 28513

- 70 -

B 73572 

Манов, Васил

   От хазартна към интелигентна икономика : Юбил. сб. по случай седемдесет год. от рождението на проф. д. ик. н. Васил Манов / Васил Манов . - София : АСИ Принт, 2011 . - 1274 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-9336-62-7 

  

Сист. No: 28397

- 71 -

B 73640 

Новый Казахстан в меняющемся мире  : Стратегия экономической трансформации и путь к лидерству : [Коллективная моногр.] / О. Сабден и др . - Алматы : Унив. изд. П. Хилендарски, 2011 . - 288 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-601-282-329-5 

  

Сист. No: 28496

- 72 -

C 6841 

Постигане на интелигентен растеж  : Как научните изследвания и иновациите работят за България : Докл. N 66263-BG, м. ян. 2012 . - Washington : The World Bank, 2012 . - XVIII, 78 с.

   Библиогр. с. 61 - 63
   http://www.worldbank.org 

  

Сист. No: 28547

- 73 -

B 73675 

Симчера, В. М.

   Развитие экономики России за 100 лет : 1900 - 2000 : Исторические ряды, вековые тренды, периодические циклы / В. М. Симчера . - Москва : Экономика, 2007 . - 686 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. с. 663 - 675
   http://www.economizdat.ru 

   ISBN 5-282-02627-9 

  

Сист. No: 28553

- 74 -

B 73660 

Стефанов, Нако

   Иновационното развитие на страните от Източна Азия : Япония, Република Корея и Китай / Нако Стефанов . - София : Изток-Запад, 2011 . - 176 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. с. 167 - 172

   ISBN 978-954-321-964-3 

  

Сист. No: 28535

- 75 -

B 73681 

Тимошина, Т. М.

   Экономическая история зарубежных стран : Учебное пособие / Т. М. Тимошина . - 7. прераб. и доп. . - Москва : Юстицинформ, 2008 . - 488 с.

   Библиогр. с. 481 - 483

   ISBN 978-5-7205-0910-1 

  

Сист. No: 28560

- 76 -

C 6845 

Information Economy Report  : 2010 : ICTs, Enterprises a. Poverty Alleviation . - New York : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2010 . - XVII, 154 с. : с фиг. и табл. . -  (UNCTAD)

   Библиогр. с. 112 - 124 и след всяка гл.

   ISBN 978-92-1-112809-3 

  

Сист. No: 28571

- 77 -

B 73596 

Kasarjyan, Milada

   Improving the Functioning of the Rural Financial Markets of Armenia / Milada Kasarjyan . - Halle, De : IAMO-Germany, 2011 . - XVI, 114 с. : с фиг. и табл. . -  (Studies on the Agricultural a. Food Sector in Central a. Eastern Europe ; vol. 62)

   
   http://www.iamo.de/ http://www.iamo.de/dok/sr_vol62.pdf 

   ISBN 978-3-938584-60-6 

  

Сист. No: 28435

- 78 -

B 73643 

Parthasarathy, Rhama

   Can Sustainable Practices of Firms be an Effective Interface between Non-compliant and Innovation Phase : The Porter Hypothesis Revisited : [Diss.] / Rhama Parthasarathy . - Dresden : TUDpress, 2011 . - XIII, 150 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. с. 130 - 150
   http://www.tudpress.de 

   ISBN 978-3-942710-21-3 

  

Сист. No: 28499

- 79 -

C 6854 

Review of Maritime Transport  : 2010 . - New York : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2010 . - XV, 194 с. : с табл., диагр. . -  (UN Conf. on Trade a. Development)

   

   ISBN 978-92-1-112810-9 

  

Сист. No: 28580

- 80 -

B 73594 

Sahrbacher, Christoph

   Regional Structural Change in European Agriculture : Effects of Decoupling and EU Accession / Christoph Sahrbacher . - Halle, De : IAMO-Germany, 2011 . - XXII, 230 с. : с фиг. и табл. . -  (Studies on the Agricultural and Food Sector in Central a. Eastern Europe ; vol. 60)

   
   http://www.iamo.de http://www.iamo.de/dok/sr_vol60.pdf 

   ISBN 978-3-938584-58-3 

  

Сист. No: 28433

- 81 -

C 6848 

Science, Technology and Innovation Policy  : STIP : Review of Mauritania . - New York : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2010 . - XIII, 133 с. : с фиг. и табл. . -  (UNCTAD)

   Библиогр. с. 127 - 130

  

Сист. No: 28574

- 82 -

C 6851 

Science, Technology and Innovation Policy Review of Lesotho  : An Implementation Strategy . - New York : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2010 . - VIII, 96 с. . -  (UNCTAD)

   Библиогр. с. 93 - 96

  

Сист. No: 28577

- 83 -

B 73595 

Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods  : Policy Implication for the New Member States of European Union /  Ed. by Judith Mollers и др . - Halle, De : IAMO-Germany, 2011 . - XXI, 234 с. : с фиг. и табл. . -  (Studies on the Agricultural and Food Sector in Central a. Eastern Europe ; Vol. 61)

   
   http://www.iamo.de/ http://www.iamo.de/dok/sr_vol61.pdf 

   ISBN 978-3-938584-59-0 

  

Сист. No: 28434

Икономика на туризма

- 84 -

У 1291 

Маринов, Стоян Петков

   Съвременни видове туризъм : [Учебник за студентите на ИУ - Варна] / Стоян Петков Маринов . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011 . - 346 с. : с табл., диагр., ил.

   Библиогр. след всяка гл. и под линия

   ISBN 978-954-21-0544-2 

  

Сист. No: 28515

- 85 -

B 73635 

Туризмът - състояние и перспективи  : Национална научна конференция : Сборник доклади, 25 и 26 февр. 2011 /  Науч. ред. съвет Асен Конарев и др ; Ред. Олга Емилова . - Пловдив : КИА -Пловдив, 2011 . - 273 с. с фиг. и табл.

   Библиогр. след вс. докл.

   ISBN 978-954-927-761-6 

  

Сист. No: 28491

Търговия. Международни финанси. МИО

- 86 -

B 73580 

Глобални пари и финанси  : [Учебник за ВУЗ] / Светослав Масларов и др . - София : НБУ, 2011 . - 490 с.

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-954-535-676-6 

  

Сист. No: 28411

- 87 -

B 73600 

Дамянов, Атанас и др.

   Фирмена интернационализация : [Учебник за студентите на СА - Свищов] / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 192 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. след вс. глава и под линия
   http://www.faber-bg.com 

   ISBN 978-954-400-309-8 

  

Сист. No: 28439

- 88 -

B 73601 

Дамянов, Атанас и др.

   Международни стратегии / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Симеон Момчев . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 188 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. след вс. тема и под линия
   http://www.faber-bg.com 

   ISBN 978-954-400-360-9 

  

Сист. No: 28440

- 89 -

B 73571 

Зафирова, Цвета

   Българският бизнес в ЕС : Учебник с казуси / Цвета Зафирова . - Варна : ИК Геа-Принт, 2011 . - 272 с. : с табл.

   Библиогр. с.268 - 271

   ISBN 978-954-9430-71-4 

  

Сист. No: 28398

- 90 -

B 73653(1) 

Маринов, Георги Иванов

   Геоикономикс / Георги Иванов Маринов . - София : Изток-Запад, 2010 -

   

   Кн. 1. Трансформационни процеси в глобалната икономика . - 2010 . - 256 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-954-411-175-5 

  

Сист. No: 28528

- 91 -

B 73598 

Международен бизнес  : [Учебник за студентите на СА - Свищов] / Атанас Дамянов и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 264 с. : с табл. и фиг.

   Библиогр. под линия
   http://www.faber-bg.com 

   ISBN 978-954-400-023-3 

  

Сист. No: 28437

- 92 -

B 73603 

Райнерт, Эрик С.

   Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Эрик С. Райнерт ; Пер. с англ. Натальи Автономовой ; Под. ред. Владимира Автономова . - Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2011 . - 384 с. : с диагр. . -  (Экон. теория)

   Библиогр. с. 351 - 383

   ISBN 978-5-7598-0816-9 

  

Сист. No: 28442

- 93 -

B 73661 

Уайнър, Ерик Дж.

   Сенчестият пазар : Големите играчи и новият световен ред / Ерик Дж. Уайнър ; Прев. [от англ.] Адриана Момчилова . - София : НСМ Медиа, 2011 . - 264 с.

   
   http://www.nsm-media.com 

   ISBN 978-954-9913-20-0 

  

Сист. No: 28536

- 94 -

C 6865 

Investment Policy Review  : [IPRs] : Guatemala . - New York : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2011 . - XI, 136 с.

   
   http://www.unctad.org/en/docs/diaepcb201009_en.pdf 

   ISBN 978-92-1-112816-1 

  

Сист. No: 28596

- 95 -

B 73593 

Levkovich, Inna

   Der ukrainishe Aussenhandel mit Produkten der Agrar- und Ernahrungswirtschaft : Eine quantitative Analyse aus Sicht traditioneller u. neuer Aussenhandelstheorien / Inna Levkovich . - Halle, De : IAMO-Germany, 2011 . - XVIII, 222 с. : с табл., диагр. . -  (Studies on the Agricultural a. Food Sector in Central a. Eastern Europe ; Vol. 59)

   Библиогр. с. 195 - 207
   http://www.iamo.de http://www.iamo.de/dok/sr_vol59.pdf 

   ISBN 978-3-938584-53-8 

  

Сист. No: 28432

- 96 -

C 6850 

The Least Development Countries Report  : 2010 : Towards a New International Development Architecture for LDCs . - Geneva : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2010 . - XXI, 258 с. . -  (UNCTAD)

   Библиогр. с. 255 - 258 и след всяка гл.

   ISBN 978-92-1-112813-0 

  

Сист. No: 28576

- 97 -

C 6846 

Trade and Development Report  : 2010 : Employment, Globalization a. Development . - Geneva : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2010 . - XXIII, 173 с.

   С отд. кн., рез. на докл., 27 с. - Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-92-112807-9 

  

Сист. No: 28572

- 98 -

C 6858 

Trade and Development Report  : 2011 : Report by the secretariat of the UNCTAD . - Geneva : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2011 . - XV, 191 с. : с фиг. и табл.

   
   http://www.unctad.org 

   ISBN 978-92-1-112822-2 

  

Сист. No: 28588

- 99 -

C 6859 

World Investment Report  : 2011 : Non-equity Modes of International Production a. Development . - New York : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2011 . - XXIII, 226 с. . -  (UNCTAD)

   Библиогр. с. 177 - 184

  

Сист. No: 28589

Право

- 100 -

B 73606 

Бойчев, Георги Иванов

   Въведение в правото / Георги Бойчев . - София : Юриспрес, 2006 -

   Библиогр. под линия

   Ч. 1. Обща теория на правото . - 2010 . - 96 с.

   

   ISBN 978-954-632-081-0 

  

Сист. No: 28445

- 101 -

B 73606 

Бойчев, Георги Иванов

   Въведение в правото / Георги Бойчев . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2006 -

   Библиогр. под линия

   Ч. 2. Философия на правото . - 2006 . - 79 с.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-2315-0 

  

Сист. No: 28446

- 102 -

B 73611 

Бойчев, Георги Иванов

   Курс по обща теория на правото : С увод в методологията на юриспруденцията / Георги Бойчев . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010 . - 487 с.

   Библиогр. с. 473 - 481

   ISBN 978-954-07-3133-9 

  

Сист. No: 28452

- 103 -

B 73609 

Взаимоотношенията между националния съд и Съда на ЕС  : Сб. актове от Междунар. конф., проведена на 10 - 13 септ. 2009 г. в София /  Състав. Атанас Семов . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010 . - 280 с. . -  (Библ. Студии по Европ. право)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-3076-9 

  

Сист. No: 28450

- 104 -

B 73657 

Данъчно облагане  : 2012. Коментар : [ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС] /  Комент. Росен Иванов . - София : СИЕЛА, 2012 . - 836 с. : с табл.

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-28-1038-4 

  

Сист. No: 28532

- 105 -

B 73659 

Кодекс на труда  : Солотон, 2012 . - 176 с.

   

   ISBN 978-765-686-613-6 

  

Сист. No: 28534

- 106 -

B 73607 

Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм  /  Състав. Пламен Киров . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010

   Библиогр. под линия

   Т. 1 . - 279 с.

   

   ISBN 978-954-07-3048-6 

  

Сист. No: 28447

- 107 -

B 73607 

Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм  /  Състав. Пламен Киров . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010

   Библиогр. под линия

   Т. 2 . - 328 с.

   

   ISBN 978-954-07-3073-8 

  

Сист. No: 28448

- 108 -

У 1284 

Николаева, Галина Димитрова

   Финансово право : [Учебник за студентите магистри на ИУ - Варна] / Галина Димитрова Николаева . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011 . - 194 с.

   Библиогр. с. 193 и под линия

   ISBN 978-954-21-0557-2 

  

Сист. No: 28508

- 109 -

B 73655 

Рангелов, Евгени

   Търговските договори на предприятието : Нормативна уредба. Счетоводно отчитане. Данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС / Евгени Рангелов . - София : СИЕЛА, 2012 . - 255 с.

   

   ISBN 978-954-28-1036-0 

  

Сист. No: 28530

- 110 -

B 73614 

Стоянова, Мария

   Фалитът : Старият нов демон : [Моногр.] / Мария Стоянова . - Троян : АЛЯ, 2011 . - 318 с.

   Библиогр. с. 300 - 317

   ISBN 978-954-8465-74-8 

  

Сист. No: 28456

- 111 -

C 6856(1) 

ADR  : European Agreement : Concerning the Intern. Carriage of Dangerous Goods by Road : Appl. as from 1 Jan. 2011 : Vol. 1 - 2 . - Geneva : ECE, 2010 . -  (ECE)

   

   Vol. 1 . - XXII, 613 с. : с табл.

   

   ISBN 978-92-1-139140-4 

  

Сист. No: 28585

- 112 -

C 6856(2) 

ADR  : European Agreement : Concerning the Intern. Carriage of Dangerous Goods by Road : Appl. as from 1 Jan. 2011 : Vol. 1 - 2 . - Geneva : ECE, 2010 . -  (ECE)

   

   Vol. 2 . - XI, 648 с. : с табл.

   

   ISBN 978-92-1139140-4 

  

Сист. No: 28587

- 113 -

C 6853 

Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage  : ATP as amended on 2 Jan. 2011 . - New York : ECE, 2010 . - 78 с. : с табл. . -  (ECE)

   

   ISBN 978-92-1-139139-8 

  

Сист. No: 28579

- 114 -

B 73610 

Boychev, Georgi Iwanow

   Der rechtliche Institutionalismus : Methodologie der Jurisprudenz / Georgi Boychev . - Sofia : Universitatsverl. St. Kl. Ochridski, 2010 . - 608 с.

   

   ISBN 978-954-07-3091-2 

  

Сист. No: 28451

- 115 -

C 6861(1) 

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  : ADN : Including the Annexed Regulations, applicable as from 1 Jan. 2011 : Vol. 1 - 2 . - Geneva : ECE, 2010 . -  (ECE)

   

   Vol. 1 . - XXI, 524 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-92-1-139138-1 

  

Сист. No: 28591

- 116 -

C 6861(2) 

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  : ADN : Including the Annexed Regulations, applicable as from 1 Jan. 2011 : Vol. 1 - 2 . - Geneva : ECE, 2010

   

   Vol. 2 . - IV, 447 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-92-1-139138-1 

  

Сист. No: 28593

- 117 -

C 6863 

Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy  : Serbia : Full Report . - Geneva : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2010 . - III, 104 с. : с табл., диагр. . -  (UN Conf. on Trade a. Development)

   Библиогр. под линия

  

Сист. No: 28594

- 118 -

C 6852 

Voluntary Peer Review of Competition Policy  : Armenia : Full Text . - New York : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2010 . - 55 с. . -  (UN Conf. on Trade a. Development)

   С отд. кн., рез. на докл., 38 с. - Библиогр. с. 55 и под линия

  

Сист. No: 28578

Социални проблеми. Застрахователно дело

- 119 -

B 73682 

Архипов, А. П.

   Страхование : Современный курс : [Учебник] / А. П. Архипов, В. Б. Гомелля, Д. С Туленты . - Москва : Финансы и статистика, 2007 . - 416 с.

   Библиогр. под линия и след вс. тема
   http://www.finstat.ru 

   ISBN 978-5-279-02842-9 

  

Сист. No: 28561

- 120 -

B 73574 

Благойчева, Христина

   Монетарната бедност в България : Измерения и социална защита : [Моногр.] / Христина Благойчева . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 284 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. с. 264 - 283
   http://www.faber-bg.com 

   ISBN 978-954-400-574-0 

  

Сист. No: 28401

- 121 -

B 73663 

Гълъбинов, Румен

   Застраховане на катастрофичните рискове / Румен Гълъбинов . - София : СИЕЛА, 2012 . - 127 с. : с табл.

   
   http://www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-1043-8 

  

Сист. No: 28538

- 122 -

B 73658 

Осигурителни вноски  : 2012 г. . - София : Нова звезда, 2012 . - 220 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 28533

- 123 -

B 73579 

Павлов, Нено

   Осигурителни схеми / Нено Павлов . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 436 с. : с диагр.

   Библиогр. след всяка гл. и под линия

   ISBN 978-954-400-590-0 

  

Сист. No: 28409

- 124 -

C 6868 

Road Map for Mainstreaming Ageing  : Armenia . - Geneva : United Nations Econ. Commiss. for Europe, 2011 . - XII, 90 с. : с табл., сн.

   Библиогр. с. 89 - 90
   http://www.unece.org/index.php?id=18554 

   ISBN 978-92-1-117038-2 

  

Сист. No: 28599

Образование. Възпитание

- 125 -

B 73613 

Бъчева, Симеонка Тодорова

   Единственото дете в семейството : [Моногр.] / Симеонка Бъчева . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010 . - 307 с.

   Библиогр. с. 300 - 305

   ISBN 978-954-07-2896-4 

  

Сист. No: 28455

- 126 -

B 73631 

Взаимодействието теория - практика  : Ключови проблеми и решения : Международна конференция, 24 - 25 юни 2011 /  Ред. кол. Петко Чобанов и др . - Бургас : БСУ, 2011

   

   Т. 4 . - 456 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. след всеки докл. и под линия

   ISBN 978-954-9370-81-2 

  

Сист. No: 28490

- 127 -

B 73636 

Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет  : Юбилейна национална научна конференция : [Сборник] /  Ред. съвет Асен Конарев и др . - Пловдив : Унив. изд. П. Хилендарски, 2009 . - 393 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 978-954-423-491-1 

  

Сист. No: 28492

- 128 -

B 73633 

Дянкова, Гергана и др.

   Театрална лаборатория за психосоциално развитие в училищна възраст / Гергана Дянкова, Даниела Тасевска . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2011 . - 196 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. с. 193 - 195

   ISBN 978-954-524-804-7 

  

Сист. No: 28487

- 129 -

С 378.14\С.59С 378.14\С 59

Справочник [на Икономически Университет - Варна] за учебната 2011 - 2012 година  /  Състав. Анастасия Кондукторова, Таня Атанасова, Марияна Петрова Петкова ; Ред. кол. Евгени Станимиров и др . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011

   

   ISBN 1313-1583 

   

   

  

Сист. No: 28405

- 130 -

B 73665С 378\С 59

Справочник за кандидат-студенти [на Икономически Университет - Варна]  : 2012 . - Варна : Унив. изд. Наука и экономика, 2012 . - 70 с.

   
   http://www.ue-varna.bg 

   ISBN 1313-1575 

  

Сист. No: 28540

Математика. Естествени науки. Природа. Екология

- 131 -

C 6855 

Environmental Performance Reviews  : The Former Yugoslav Republic of Macedonia . - 2. rev. . - Geneva : United Nations Econ. Commiss. for Europe, 2011 . - XXX, 245 с. : с фиг., табл. и ил. . -  (Environmental Performance Rev. Ser. ; 34)

   

   ISBN 978-92-1-117054-2 

  

Сист. No: 28584

- 132 -

C 6857 

Environmental Performance Reviews  : [EPRs] : Georgia . - 2. rev. . - Geneva : United Nations Econ. Commiss. for Europe, 2010 . - XXXII, 222 с. : с фиг., табл. и ил. . -  (Environmental Performance Rev. Ser. ; 30)

   

   ISBN 978-92-1-117025-2 

  

Сист. No: 28586

- 133 -

C 6860 

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)  . - 4. rev. ed. . - Geneva : United Nations, 2011 . - VI, 561 с. : с фиг., табл., ил.

   Библиогр. с. 561

   ISBN 978-92-1-117042-9 

  

Сист. No: 28590

Математика

- 134 -

У 1293 

Атанасов, Бойко Иванов и др.

   Количествени методи в логистиката : Ръководство [за студентите на ИУ - Варна] / Бойко Атанасов, Танка Милкова . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011 . - 460 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. с. 458 - 459

   ISBN 978-954-21-0556-5 

  

Сист. No: 28517

- 135 -

У 1282 

Математика с приложения в икономиката  : [Учебник за студентите на ИУ - Варна] /  Под ред. Дочo Тодоров Дочев, Дочo Тодоров Дочев и др . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011 . - 608 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. с. 606 - 607

   ISBN 978-954-21-0550-3 

  

Сист. No: 28506

- 136 -

B 73634 

Минчева, Иванка

   Ръководство за решаване на задачи по Увод във висшата математика / Иванка Минчева . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2011 . - 136 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. с. 135

   ISBN 978-954-524-796-5 

  

Сист. No: 28489

- 137 -

У 1281 

Стоянов, Тодор Стоянов

   Математически анализ : Учебник за студентите на ИУ - Варна / Тодор Стоянов Стоянов . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012 . - 613 с. : с фиг и табл.

   Библиогр. с. 611 - 612

   ISBN 978-954-21-0555-8 

  

Сист. No: 28505

- 138 -

C 6849 

Guidelines on the Seting of Targets, Evaluation of Progress and Reporting  : Protocol on Water a. Health to the Convention on the Protection a. Use of Transboundary Watercourses a. Lakes . - Geneva : United Nations Econ. Commiss. for Europe, 2010 . - XIV, 53 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-92-1-117028-3 

  

Сист. No: 28575

Програмиране. Софтуер. Вероятности

- 139 -

У 1283 

Атанасова, Тодорка Борисова

   Логическо и функционално програмиране : [За студентите от ИУ - Варна] / Тодорка Борисова Атанасова . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012 . - 176 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. с. 175

   ISBN 978-954-21-0562-6 

  

Сист. No: 28507

- 140 -

B 73573 

Дражев, Стефан

   Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност : Като среди за обучение и съвместна интелигентност за специалисти по икономика на знанието : [Теор.-прил. изследване] / Стефан Дражев . - Варна : ИК Геа-Принт, 2011 . - 264 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. с. 222 - 236

   ISBN 978-954-9430-74-5 

  

Сист. No: 28400

- 141 -

У 1292 

Илиев, Петко Щерев и др.

   Електронен бизнес : [Учебник за студентите на ИУ - Варна] / Петко Илиев, Мария Кашева, Снежана Сълова . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011

   

   Ч. 1 . - 276 с.

   Библиогр. с. 273 - 275

   ISBN 978-954-21-0559-6 

  

Сист. No: 28516

- 142 -

B 73620 

Информационните технологии  : Стратегически приоритет в икономиката на знанието : [Сб. докл. от] Междунар. науч. конф., 14 - 15. окт. 2011 г. : Посвещава се на 45 г. от създаването на кат. Бизнес информатика /  Орг. к-т Румен Върбанов и др . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 464 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. след отд. докл. и под линия

   ISBN 978-954-23-0675-7 

  

Сист. No: 28467

- 143 -

B 73680 

Коплиен, Дж.

   Мультипарадигменное проекторивание для C++ / Дж. Коплиен . - Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2005 . - 235 с. : с фиг. и табл. . -  (Библ. Программиста)

   

   ISBN 978-5-94723-895-0 

  

Сист. No: 28558

- 144 -

B 73667 

Уебприложения с INTRAWEB  : [Ръководство за работа] / Юлиан Василев и др . - Варна : ИК Геа-Принт, 2012 . - 188 с.

   Библиогр. с. 185 - 186

   ISBN 978-954-9430-76-9 

  

Сист. No: 28543

Приложни науки. Медицина. Техника

Изпитване на материали. Стокознание

- 145 -

B 73584 

Бозаджиев, Радослав Л.

   Българската керамика и преките чуждестранни инвестиции : [Моногр.] / Радослав Л. Бозаджиев . - София : Nota bene!, 2009 . - 168 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. с. 123 - 135
   http://www.notabene.bg 

   ISBN 978-954-91420-5-1 

  

Сист. No: 28415

- 146 -

B 73604 

Печенежская, И. А. и др.

   Безопасность товаров : [Уч. пособие для экон. ВУЗ] / И. А. Печенежская, А. Ф. Шепелев . - Ростов-на-Дону : ООО Мини Тайп, 2004 -

   

   ISBN 5-7509-0035-5 

   Ч. 1. Продовольственные товары . - 2004 . - 320 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 28443

Селско стопанство

- 147 -

C 6867 

Forest Products Annual Market Review  : 2010 - 2011 /  Project Manager Douglas Clark . - Geneva : UNECE. FAO, 2011 . - XIV, 155 с. : с табл., диагр. . -  (Geneva Timber a. Forest Study Paper ; 27)

   Библиогр. след всяка гл. и под линия
   http://timber.unece.org 

   ISBN 978-92-1-117050-4 

  

Сист. No: 28598

- 148 -

C 6843 

Pepke, Ed

   Forest Products Annual Market Review : 2009 - 2010 : Innovation for Structural Change Recovery /  Project Manager Ed Pepke . - 100. ed. . - Geneva : United Nations, 2010 . -  (Geneva Timber a. Forest Study Paper ; 25)

   
   http://www.unece.org/timber 

   ISBN 978-92-1-117027-6 

  

Сист. No: 28569

- 149 -

C 6844 

Schmithusen, Franz et al.

   Private Forest Ownership in Europe / Franz Schmithusen, Franziska Hirsch . - Geneva : UNECE. FAO, 2010 . - VI, 110 с. : с фиг. и табл. . -  (Geneva Timber a. Forest Study Paper ; 26)

   Библиогр. с. 62 - 64
   http://www.unece.org/trade/timber 

   ISBN 978-92-1-117034-4 

  

Сист. No: 28570

- 150 -

C 6864 

The European Forest Sector Outlook Study II  : 2010 - 2030 . - [Geneva] : UNECE, [2010] . - 107 с. : с табл., диагр. . -  (UNECE. FAO)

   Библиогр. под линия
   http://live.unece.org/forests/outlook/welcome.html 

   ISBN 978-92-1-117051-1 

  

Сист. No: 28595

Управление

- 151 -

B 73622 

Андронов, Евангелий Димитров и др.

   Проектното управление в България : Състояние и перспективи : Научно-прил. разраб. ... Фонд Науч. изследвания на МОМН / Евангелий Димитров Андронов, Матилда Иванова Александрова, Лиляна Василева Иванова . - София : Авангард Прима, 2009 . - 220 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. с. 217 - 220 и под линия

   ISBN 978-954-323-598-8 

  

Сист. No: 28469

- 152 -

B 73670 

Брейфман, Ори и др.

   Морската звезда и паякът : Неукротимата сила на организациите без лидери / Ори Брейфман, Род Бекстром . - София : СИЕЛА, 2011 . - 179 с. : с табл, диагр.

   

   ISBN 978-954-28-0992-0 

  

Сист. No: 28548

- 153 -

C 6834 

Глейм, Ървин Н.

   CIA Review : Уч. помагало / Ървин Н. Глейм ; Прев. от англ. Таня Иванова и др . - София : СИЕЛА, 2006 - . -  (Certified Internal Auditor)

   
   http://www.iiabg.org 

   Ч. 1. Роля на вътрешния одит в управлението, риска и контрола . - 2011 . - 360 с.

   Библиогр. с. 352

   ISBN 978-954-28-09241-1 

  

Сист. No: 28424

- 154 -

C 6834 

Глейм, Ървин Н.

   CIA Review : Уч. помагало / Ървин Н. Глейм ; Прев. от англ. Биляна Сиракова и др . - София : СИЕЛА, 2006 - . -  (Certified Internal Auditor)

   
   http://www.iiabg.org 

   Ч. 2. Извършване на ангажимент по вътрешен одит . - 2006 . - 512 с.

   

   ISBN 978-954-649-954-7 

  

Сист. No: 28427

- 155 -

C 6834 

Глейм, Ървин Н.

   CIA Review : Уч. помагало / Ървин Н. Глейм ; С подкреп. на Грейди М. Ъруин ; Прев. от англ. Тотю Тотев и др . - София : СИЕЛА, 2006 - . -  (Certified Internal Auditor)

   
   http://www.iiabg.org 

   Ч. 3. Бизнесанализи и информационни технологии . - 2007 . - 568 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-954-28-0045 

  

Сист. No: 28428

- 156 -

C 6834 

Глейм, Ървин Н.

   CIA Review : Уч. помагало / Ървин Н. Глейм ; С подкреп. на Грейди М. Ъруин ; Прев. от англ. Елена Великова и др . - София : СИЕЛА, 2006 - . -  (Certified Internal Auditor)

   
   http://www.iiabg.org 

   Ч. 4. Управленски умения . - 2007 . - 308 с.

   

   ISBN 978-954-28-0116-0 

  

Сист. No: 28429

- 157 -

У 1290 

Делова кореспонденция  : Уч. помагало [за студентите на ИУ - Варна] / Анастасия Стефанова Кондукторова и др . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012 . - 216 с. : с табл.

   Библиогр. с. 214

   ISBN 978-954-21-0568-8 

  

Сист. No: 28514

- 158 -

B 73672 

Емилова, Ирена

   Управление на кризи : [Учебник за студентите на СА Ценов - Свищов] / Ирена Емилова . - Варна : Ико-консулт, 2012 . - 136 с. : с табл. . -  (Библ. Учебници и уч. пособия)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-8235-05-1 

  

Сист. No: 28550

- 159 -

B 73591 

Международни професионални практики по вътрешен одит  : IPPF . - София : ИВОБ, 2009 . - 174 с.

   

   ISBN 978-954-91825-2-1 

  

Сист. No: 28426

- 160 -

B 73684 

Наперов, В. А.

   Увлекательный менеджмент : В дополнение к учебнику и просто для жизни / В. А. Наперов . - Москва : Педагогическое о-во России, 2007 . - 192 с. : с рис., сн.

   Библиогр. с. 188
   http://www.pedobsh.ru 

   ISBN 978-5-93134-365-5 

  

Сист. No: 28564

- 161 -

С 33\О83 

Основни термини използвани в учебния процес  /  Гл. ред. Иван Георгиев, Борислав Борисов . - София : УНСС-София, 2011

   

   Т. 2. Управление и администрация . - 488 с. : с табл., диагр.

   

   ISBN 978-954-644-244-4 

  

Сист. No: 28477

- 162 -

A 5290 

Стральзер, Стивен

   MBA за день : Все, что вы могли бы узнать в элитной бизнес-школе...Если бы только у вас было время / Стивен Стральзер ; Пер. с англ. О. В. Завалий . - Москва : NT Press, 2007 . - 416 с.

   

   ISBN 978-5-477-001507 

  

Сист. No: 28559

- 163 -

B 73683 

Хиам, Александр

   MBA 24 часа в сутки : Пять составляющих вашего успеха в бизнесе включают : Лидерство, маркетинг, финансы, мотивация сотрудников и деловое общение / Александр Хиам ; Пер. с англ. И. А. Демченко . - Москва : АСТ, 2006 . - XVIII, 494 с. : с табл.

   Кор. опис.

   ISBN 978-5-17035345-6 

  

Сист. No: 28562

- 164 -

B 73687 

Executing Strategy for Business Results  . - Boston : Harvard Business School Press, 2007 . - 158 с. . -  (The Results-Driven Manager)

   
   http://www.hbspress.org 

   ISBN 978-1-4221-1464-3 

  

Сист. No: 28567

- 165 -

B 73686 

Harvard Business Review on Strategic Renewal  : [Coll. of Studys] . - Boston : Harvard Business School Publ., 2008 . - 207 с. . -  (Harvard Business Review Paperback Ser.)

   

   ISBN 978-1-4221-2648-6 

  

Сист. No: 28566

- 166 -

C 6847 

International Accounting and Reporting Issues  : 2009 : Review . - Geneva : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2010 . - VIII, 126 с. : с фиг. и табл. . -  (UNCTAD)

   Библиогр. след отделни гл. и под линия

   ISBN 978-92-1-112796-6 

  

Сист. No: 28573

- 167 -

B 73688 

Time Management  : Increase Your Personal Productivity a. Effectiveness . - Boston : Harvard Business School Press, 2005 . - XX, 159 с. . -  (Harvard Business Essentials)

   
   http://www.hbspress.org 

   ISBN 978-1591-396338 

  

Сист. No: 28568

Счетоводство

- 168 -

B 73590 

Годишна книга на счетоводителя  : 2011 : Год. счетоводно приключване. Данъчно облагане. Год. фин. отчети / Стоян Дурин и др ; Състав. Христо Славов . - София : Мисъл, 2011 . - 128 с.

   
   http://www.scetovodstvoplus.bg 

   ISBN 978-954-8006-43-9 

  

Сист. No: 28425

- 169 -

B 73652 

Дурин, Стоян и др.

   Счетоводство на предприятието / Стоян Дурин, Даниела Дурина . - 16. изд. . - София : ФорКом, 2011 . - 512 с. : с фиг. и табл.

   
   http://www.forkom-bg.com 

   ISBN 978-954-464-188-7 

  

Сист. No: 28527

- 170 -

B 73649 

Душанов, Иван

   Счетоводство на едноличния стопанин : Търговец, физическо лице, регистрирано като тютюнопроизводител и земеделски стопанин : Кратък курс / Иван Душанов . - София : Нова звезда, 2011 . - 176 с. : с табл.

   
   http://www.novazvezda.com 

   ISBN 978-954-8933-506 

  

Сист. No: 28524

- 171 -

B 73651 

Иванова, Звезделина

   Счетоводство на строителното предприятие / Звезделина Иванова . - София : Нова звезда, 2011 . - 324 с. : с табл.

   
   http://www.novazvezda.com 

   ISBN 978-954-8981-736 

  

Сист. No: 28526

- 172 -

B 73617 

Йотова, Йонка В. и др.

   Счетоводство на застрахователните предприятия : [Учебник за студентите на СА - Свищов] / Йонка В. Йотова, Тотка Л. Кънева . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 236 с. : с табл.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-23-0685-6 

  

Сист. No: 28460

- 173 -

B 73618 

Йотова, Йонка В. и др.

   Счетоводство на осигурителните предприятия : [Учебник за студентите на СА - Свищов] / Йонка В. Йотова, Тотка Л. Кънева . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 196 с. : с табл.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-23-0676-4 

  

Сист. No: 28461

- 174 -

B 73638 

Колев, Николай Стоянов

   Проектиране на системи за калкулиране : [Моногр.] / Николай Колев . - Сливен : Жажда, 2011 . - 184 с. : с табл.

   

   ISBN 978-954-795-333-8 

  

Сист. No: 28494

- 175 -

B 73656 

Консулов, Ваньо

   Финансов анализ. Управление на оборотния капитал / Ваньо Консулов : Интелексперт 94, 2011 . - 317 с.

   Библиогр. с. 315 - 316

   ISBN 978-954-8835-55-8 

  

Сист. No: 28531

- 176 -

C 6835 

Наръчник за външна оценка на качеството  /  Прев. от англ. Веселина Хоторн, Надежда Пенкова . - Altamonte Springs, Florida : IIARF, 2009 . - 310 с. + диск (1 бр.)

   

   ISBN 978-954-28-0819-0 

  

Сист. No: 28431

- 177 -

B 73650 

Начева, Райна

   Счетоводство и отчетност в туризма : [Учебник] за учащи от проф. направления Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг и Пътувания, туризъм и свободно време / Райна Начева . - 2. изд. . - София : ФорКом . - 152 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. 151 с.
   http://www.forkom-bg.com 

   ISBN 978-954-464-194-8 

  

Сист. No: 28525

- 178 -

B 73668 

Предизвикателствата пред счетоводството и контрола  : Сб. с докл. от науч. конф., Варна, 1 - 2 окт. 2010 . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011 . - 516 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-054-21-0521-3 

  

Сист. No: 28544

- 179 -

B 73674 

Счетоводство  : 2012 г. : Закон за счетоводството. Закон за независимия фин. одит : Нормат. текст, прил. коментари. Нац. стандарти за фин. отчети : Прил. коментар. Междунар. счетоводни стандарти : Прил. коментар. Организация на счетоводството в предприятието... / Антон Свраков и др . - София : ИК Труд и право, 2012 . - 536 с. : с табл.

   Кор. опис. : Кн. - годишник

   ISBN 1313-3128 

  

Сист. No: 28552

- 180 -

B 73592 

Юбилейно издание по случай 80 години от възникването и 20 години от възстановяването на независимия финансов одит в България  : Професията на дипломираните експерт-счетоводители (независими одитори) в Република България /  Ред. кол. Димитър Спасов и др . - София : ИДЕС, 2011 . - 224 с. : с табл., сн., ил.

   

   ISBN 978-954-92547-4-7 

  

Сист. No: 28430

- 181 -

C 6862 

International Accounting and Reporting Issues  : 2010 : Review . - Geneva : United Nation Conf. on Trade a. Development, 2011 . - VII, 92 с. : с табл., диагр. . -  (UNCTAD)

   

   ISBN 978-92-1-112831-4 

  

Сист. No: 28592

Бизнес и индустр. мениджмънт. Организация на търговията

- 182 -

B 73599 

Дамянов, Атанас и др.

   Международен маркетинг : [Учебник за студентите на СА - Свищов] / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов . - 4. прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2008 . - 240 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. след вс. тема и под линия.
   http://www.faber-bg.com 

   ISBN 978-954-775-947-3 

  

Сист. No: 28438

- 183 -

B 73602 

Дамянов, Атанас и др.

   Международен маркетингов мениджмънт / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев . - В. Търново : Фабер, 2008 . - 380 с. : с фиг. и табл.

   Библиогр. след вс. тема и под линия
   http://www.faber-bg.com 

   ISBN 978-954-775-989-3 

  

Сист. No: 28441

- 184 -

У 1280 

Илиев, Пламен Благов

   Бизнес оценяването в България : [Изследване] / Пламен Благов Илиев . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011 . - 405 с.

   Библиогр. с. 399 - 404 и под линия

   ISBN 978-954-21-0543-5 

  

Сист. No: 28504

- 185 -

B 73621 

Янков, Никола

   Холистичният маркетинг като интегратор на бизнес мрежи : [Моногр.] / Никола Янков . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 176 с. : с табл., диагр. . -  (Библ. Стоп. свят ; 113)

   Библиогр. с. 170 - 173 и под линия
   http://www.uni-svishtov.bg 

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 28468

- 186 -

B 73685 

Retaining Your Best People  . - Boston : Harvard Business School Press, 2006 . - 172 с. . -  (The Results-Driven Manager)

   
   http://www.hbspress.org 

   ISBN 1-59139-973-4 

  

Сист. No: 28565

Строителство

- 187 -

У 1285 

Илиев, Пламен Благов

   Актуални въпроси на развитието на строителството : [Изследване] / Пламен Илиев . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011 . - 139 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. с. 137 - 138

   ISBN 978-954-21-0542-8 

  

Сист. No: 28509

- 188 -

У 1288 

Стоянов, Стоян Андреев

   Развитие на строителното предприемачество в България : [Моногр.] / Стоян Стоянов . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012 . - 312 с.

   Библиогр. с. 271 - 311

   ISBN 978-954-21-0572-5 

  

Сист. No: 28512

Изкуство. Худож. занаяти. Фотография. Музика. Развлечения. Игри. Спорт

Архитектура. Строителство

- 189 -

C 711/ K 72C 711\ K 72

Ковачев, Атанас и др.

   Тезаурус по архитектура, урбанистика, териториално устройство, местно самоуправление, недвижима собственост / Атанас Ковачев, Константин Калинков . - Варна : ИК Геа-Принт, 2011 . - 448 с.

   С термини и понятия в превод на англ. и фр. ез., взети от Тълковния речник по териториално развитие, издание на Съвета на Европа - Страсбург , 2007 г.

   ISBN 978-954-9430-72-1 

  

Сист. No: 28406

Спорт

- 190 -

B 73608 

Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес  : Втора междунар. науч. конф. /  Състав. Анжелина Янева-Прокопова . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010 . - 240 с. : с табл., диагр.

   Библиогр. след всеки докл.

   ISBN 1314-2275 

  

Сист. No: 28449

- 191 -

B 73570 

Свраков, Валентин

   История на спортен клуб Тича / Валентин Свраков . - Варна : ЗОГРАФ, 2010 . - 200 с. : със сн.

   Библиогр. с. 194 - 196

   ISBN 978-954-15-0222-8 

  

Сист. No: 28396

Езикознание

- 192 -

B 73629 

Билярски, Иван

   Публично- и каноничноправна лексика в българското средновековно пространство : [Изследване] / Иван Билярски . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2011 . - 492 с.

   Библиогр. с. 450 - 474 и под линия

   ISBN 978-954-715-471-1 

  

Сист. No: 28480

- 193 -

У 1287 

Немски език  : Уч. помагало за специалност Мениджмънт на хотели и ресторанти в Колеж по туризъм - Варна / Галина Петрова и др . - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011 . - 118 с.

   

   ISBN 978-954-21-0548-0 

  

Сист. No: 28511

- 194 -

У 1294 

Abrashev, Boris Ivanov

   The Language of Shipping Business / Boris Abrashev . - Varna : Science a. Economic Publ. House, 2011 . - 564 с. : с табл.

   

   ISBN 978-954-21-0552-7 

  

Сист. No: 28518

- 195 -

У 1296 

Barrall, Irene et al.

   Intelligent Business : Skills Book : Pre-intermediate Business English / Irene Barrall, Nikolas Barrall . - Harlow, England : Pearson Longman, 2006 . - 112 с. : с цв. ил. + диск (1 бр.)

   
   http://www.longman.com 

   ISBN 978-0-582-84802-3 

  

Сист. No: 28520

- 196 -

У 1297 

Clare, Antonia et al.

   Speakout : Pre-intermediate : Students' Book with ActiveBook : A2-B1 / Antonia Clare, JJ Wilson . - [London] : Pearson Longman, 2011 . - 176 с. : с цв. ил. + диск (1 бр.)

   Кор. опис.

   ISBN 978-1-4082-1932-4 

  

Сист. No: 28583

- 197 -

У 1295 

Johnson, Christine

   Intelligent Business : Coursebook : Pre-intermediate Business English / Christine Johnson . - Harlow, England : Pearson Longman, 2006 . - 176 с. : с цв. ил. + диск (2 бр.)

   Прил. Intelligent Business : Style Guide. - 32 с.
   http://www.pearsonlongman.com 

   ISBN 978-14082-5600-8 

  

Сист. No: 28519

География (9/91)

История (93/99)

- 198 -

C 6833 

Манов, Васил

   Два юбилея - една съдба и една кауза : Деветдесет години от институционализирането на УНСС и от рождението на акад. Евгени Матеев / Васил Манов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 254 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-644-119-5 

  

Сист. No: 28417

- 199 -

C 6837 

Свищовски родови хроники  /  Състав. Мария Ценова-Тошева . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011 . - 282 с. : със сн.

   Библиогр. с. 279 - 281

   ISBN 978-954-23-0684-9 

  

Сист. No: 28466

- 200 -

B 68221 

[Десет] 10 книги за Варна  /  Отг. ред. Петър Тодоров ; Ред. Апостол Апостолов и др . - Варна : Морски свят, 2003 -

   

   [Кн. 8]. 2008 . - 2010 . - 480 с. : с сн., диагр.

   

   ISBN 1313-9673 

  

Сист. No: 28399

- 201 -

B 68221 

[Десет] 10 книги за Варна  /  Отг. ред. Петър Тодоров ; Ред. Апостол Апостолов и др . - Варна : Морски свят, 2003 -

   

   ISBN 1313-9673 

   [Кн. 9]. 2009 . - 2011 . - 602 с. : с сн., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 28402

- 202 -

B 73626 

Dimitrov, Bojidar

   Nessebar : A Guidebook of History / Bojidar Dimitrov . - Sofia : AKSAHENA, 2007 . - 58 с. : със сн.

   

  

Сист. No: 28473

- 203 -

B 73645 

Havlin, Michael

   Die Rede von der Schweiz : Ein medial-politischer Nationalitatendiskurs in der Tschechoslowakei 1918 - 1938 / Michael Havlin . - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011 . - 448 с. : със сн. . -  (Die Deutsdhen und das ostliche Europa... ; Bd. 8)

   Библиогр. с. 367 - 447 и под линия
   http://www.peterlange.de 

   ISBN 978-3-631-60927-9 

  

Сист. No: 28501


 Индекс по АВТОРИ

Автономова, Владимира 92 
Автономовой, Натальи 92 
Александрова, Биляна 144 
Александрова, Матилда Иванова 151 
Ангелов, Димо Иванов 69 
Ангелов, Петьо 11 
Ангелова, Анна 1 
Андронов, Евангелий Димитров 151 
Апостолов, Апостол 200 201 
Апостолов, Апостол Атанасов 200 201 
Аргиров, Стоян 1 
Архипов, А. П. 119 
Архипова, А. И. 44 
Атали, Жак 53 
Атанасов, Бойко 134 
Атанасова, Таня 129 
Атанасова, Таня Костадинова 129 157 
Атанасова, Тодорка Борисова 139 
Бекстром, Род 152 
Билярски, Иван 192 
Благойчева, Христина 120 
Благойчева, Христина Вилхелм 120 
Близнаков, Петко Станев 2 
Бозаджиев, Радослав Л. 145 
Бойчев, Георги 100 101 102 
Борисов, Борислав 25 36 37 161 
Брейфман, Ори 152 
Бузов, Вихрен 10 
Бъчева, Симеонка 125 
Василев, Николай 21 
Василев, Юлиан 144 
Василев, Юлиан Андреев 144 
Вачков, Стефан 59 
Вачков, Стефан Минчев 59 
Великова, Елена 156 
Владимиров, Владимир 29 
Владимиров, Владимир Петров 29 
Владимирова, Тодорка 54 
Владимирова, Тодорка Станчева 54 
Върбанов, Иван 40 
Върбанов, Румен 142 
Георгиев, Иван 25 36 37 161 
Георгиева, Ваня 193 
Георгиева, Вера 22 
Герчева, Анелия Георгиева 157 
Герчева-Несторова, Галя 7 8 
Глейм, Ървин Н. 153 154 155 156 
Годин, А. М. 16 
Гомелля, В. Б. 119 
Гроздева, Светлана Григорова 157 
Гълъбинов, Румен 121 
Давидков, Цветан 18 
Дамянов, Атанас 87 88 91 182 183 
Демченко, И. А. 163 
Дойчинова, Юлия Маркова 69 
Досев, Владимир Тодоров 157 
Дочев, Дочo Тодоров 135 
Дражев, Стефан 140 
Дражев, Стефан Василев 140 
Дурин, Стоян 168 169 
Дурина, Даниела 169 
Душанов, Иван 170 
Дянкова, Гергана 128 
Емилова, Ирена 158 
Емилова, Олга 68 85 
Завалий, О. В. 162 
Запрянова, Теодора Димова 135 
Зафирова, Цвета 89 
Зафирова, Цвета Йорданова 89 
Иванов, Росен 104 
Иванова, Звезделина 171 
Иванова, Лиляна Василева 151 
Иванова, Таня 153 
Илиев, Драгомир 87 88 91 182 183 
Илиев, Петко 141 
Илиев, Пламен 187 
Илиев, Пламен Благов 51 184 
Ильина, С. С. 44 
Йорданов, Йордан Василев 59 
Йорданова, Росица 27 
Йотова, Йонка В. 172 173 
Казанджиев, Георги 12 13 
Калинков, Константин 189 
Калинков, Константин Савов 189 
Кашева, Мария 141 
Кашева-Драганова, Мария Запрянова 141 
Киров, Пламен 106 107 
Ковачев, Атанас 189 
Колев, Николай 174 
Конарев, Асен 85 127 
Кондукторова, Анастасия 129 
Кондукторова, Анастасия Стефанова 129 157 
Консулов, Ваньо 175 
Коплиен, Дж. 143 
Куков, Вангел 5 
Куртева, Любомира 4 
Кънева, Тотка Л. 172 173 
Кънчев, Иван Стойков 69 
Лешков, Андрей 22 
Линц, Хуан 22 
Любенов, Здравко 87 91 182 
Македонска, Ива 144 
Манов, Васил 70 198 
Манолов, Георги Любенов 23 
Маринов Георгиев, Георги 86 
Маринов, Георги Иванов 90 
Маринов, Стоян Петков 84 
Маринова, Диана 86 
Марчевски, Иван 91 
Масларов, Светослав 86 
Миланова, Емилия Георгиева 55 
Милкова, Танка 134 
Милкова, Танка Василева 134 
Минчева, Иванка 136 
Минько, Марина 45 
Михалева, Николета 6 
Михалева, Николета Вангелова 6 
Момчев, Симеон 88 
Момчилова, Адриана 93 
Морфов, Радостин 24 
Найденов, Людмил 54 
Найденов, Людмил Василев 54 
Наперов, В. А. 160 
Начева, Райна 177 
Нешков, Марин Найденов 200 
Николаев, Росен Николаев 135 
Николаева, Галина Димитрова 108 
Николов, Радмил Димитров 69 
Николова, Ирена 86 
Павлов, Нено 123 
Павлова, Биляна 193 
Пенкова, Надежда 176 
Пергелов, Коста 4 
Петков, Йордан Русанов 135 
Петков, Светлозар Стоядинов 60 
Петкова, Марияна Петрова 129 
Петкова, Поля 144 
Петрикова, Мария 53 
Петров, Иван Йорданов 46 
Петрова, Галина 193 
Печенежская, И. А. 146 
Попов, Александр 56 
Радулова, Анелия 57 
Райнерт, Эрик С. 92 
Рангелов, Евгени 109 
Рафаилов, Димитър 58 
Рафаилов, Димитър Живков 58 59 
Сабден, О. 71 
Свраков, Антон 179 
Свраков, Валентин 191 
Семов, Атанас 103 
Симеонов, Калоян 26 
Симчера, В. М. 73 
Сиракова, Биляна 154 
Славов, Христо 168 
Сотирова, Екатерина Стефанова 60 
Спасов, Димитър 180 
Спасов, Трайчо 41 42 43 
Спасова Янакиева, Емилия 59 
Станимиров, Евгени 129 
Станимиров, Евгени Петров 129 
Станимирова, Мария Радославова 69 
Стефанов, Нако 74 
Стоянов, Валери 9 
Стоянов, Стоян 188 
Стоянов, Тодор Стоянов 135 137 
Стоянова, Мария 110 
Стральзер, Стивен 162 
Суружон, Дико Моис 135 
Сълова, Снежана 141 
Сълова, Снежана Динева 141 
Тасевска, Даниела 128 
Тимошина, Т. М. 75 
Тодоров, Илко Недев 200 201 
Тодоров, Петър 200 201 
Тодорова Игнатова, Мимоза 157 
Тотев, Тотю 155 
Тошева-Георгиева, Десислава 86 
Туленты, Д. С 119 
Уайнър, Ерик Дж. 93 
Хиам, Александр 163 
Хил, Наполеон 11 
Хоторн, Веселина 176 
Цачевски, Венелин 28 
Ценова-Тошева, Мария 199 
Чакърова, Севдалина 193 
Чобанов, Петко 65 66 67 126 
Шепелев, А. Ф. 146 
Ъруин, Грейди М. 155 156 
Янева-Прокопова, Анжелина 190 
Янков, Никола 185 
Abrashev, Boris 194 
Barrall, Irene 195 
Barrall, Nikolas 195 
Bauer, Robert 52 
Boychev, Georgi 114 
Clare, Antonia 196 
Clark, Douglas 147 
Detchev, Teodor Danailov 47 
Dimitrov, Bojidar 202 
Galanova, Olga 19 
Grinblatt, Mark 62 
Guggemoos, Paul Georg 61 
Havlin, Michael 203 
Hiller, David 62 
Hirsch, Franziska 149 
Johnson, Christine 197 
Kasarjyan, Milada 63 77 
Levkovich, Inna 95 
Locarek-Junge, Hermann 64 
Makni, Valentina 48 
Mihm, Max 64 
Mollers, Judith 83 
Parthasarathy, Rhama 78 
Pepke, Ed 148 
Sahrbacher, Christoph 80 
Schmithusen, Franz 149 
Schroer, Sebastian 20 
Titman, Sheridan 62 
Vladimirova, Katia 49 
Vladimirova, Katia Ivanova 47 
Wilson, JJ 196 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални въпроси на развитието на строителството 187 
Безопасность товаров 146 
Бизнес оценяването в България 184 
Био-библиография 2 4 
България 14 
България и Балканите в началото на XXI век 28 
Българската керамика и преките чуждестранни инвестиции 145 
Българският бизнес в ЕС 89 
Варненският и Преславски митрополит Йосиф 12 13 
Взаимодействието теория - практика 65 66 67 126 
Взаимоотношенията между националния съд и Съда на ЕС 103 
Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет 127 
Время Ч 45 
Всички разорени след десет години 53 
Въведение в правото 100 101 
Вътрешен анализ на адекватността на капитала 55 
Геоикономикс 90 
Глобални пари и финанси 86 
Годишна книга на счетоводителя 168 
Данъчно облагане 104 
Два юбилея - една съдба и една кауза 198 
Делова кореспонденция 157 
Държавата 23 
Единственото дете в семейството 125 
Електронен бизнес 141 
Застраховане на катастрофичните рискове 121 
Избрани трудове 1 
Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии 68 
Икономиката и управлението в XXI век 30 31 32 33 34 
Иновационното развитие на страните от Източна Азия 74 
Интегриран подход за диверсификация на икономиката на селските райони във Варненска област 69 
Информационните технологии 142 
История на спортен клуб Тича 191 
Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными 92 
Каталог БДС стандарти 3 
Кодекс на труда 105 
Количествени методи в логистиката 134 
Комплексен методически инструментарим за детерминиран факторен анализ на самозаетостта 46 
Корпоративна дивидентна политика 58 
Косово 26 
Курс по обща теория на правото 102 
Логическо и функционално програмиране 139 
Макроикономика 41 
Математика с приложения в икономиката 135 
Математически анализ 137 
Международен бизнес 91 
Международен маркетинг 182 
Международен маркетингов мениджмънт 183 
Международни професионални практики по вътрешен одит 159 
Международни стратегии 88 
Местни финанси 54 
Микроикономика 42 43 
Мисли и забогатявай 11 
Монетарната бедност в България 120 
Морската звезда и паякът 152 
Мультипарадигменное проекторивание для C++ 143 
Наръчник за външна оценка на качеството 176 
Научна конференция на младите научни работници 35 
Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм 106 107 
Немски език 193 
Новый Казахстан в меняющемся мире 71 
Общество под прикритие 21 
Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес 190 
Осигурителни вноски 122 
Осигурителни схеми 123 
Основни термини използвани в учебния процес 25 36 37 161 
От хазартна към интелигентна икономика 70 
Персоналните финанси в България 57 
Политическата стратегия 24 
Постигане на интелигентен растеж 72 
Предизвикателствата пред счетоводството и контрола 178 
Президентска или парламентарна демокрация 22 
Приложна психология и социална практика 7 8 
Проектиране на системи за калкулиране 174 
Проектното управление в България 151 
Психичен стрес в организацията 9 
Публично- и каноничноправна лексика в българското средновековно пространство 192 
Развитие на строителното предприемачество в България 188 
Развитие экономики России за 100 лет 73 
Решения в корпоративните финанси 59 
Ръководство за решаване на задачи по Увод във висшата математика 136 
Свищовски родови хроники 199 
Сенчестият пазар 93 
Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност 140 
Справочник [на Икономически Университет - Варна] за учебната 2011 - 2012 година 129 
Справочник за кандидат-студенти [на Икономически Университет - Варна] 130 
Статистика 16 
Страхование 119 
Студентска научна конференция 38 39 
Счетоводство 179 
Счетоводство и отчетност в туризма 177 
Счетоводство на едноличния стопанин 170 
Счетоводство на застрахователните предприятия 172 
Счетоводство на осигурителните предприятия 173 
Счетоводство на предприятието 169 
Счетоводство на строителното предприятие 171 
Съвременна история на българското банкерство 60 
Съвременни видове туризъм 84 
Съвременни философски изследвания 10 
Състояние и тенденции в развитието на сектор Операции с недвижими имоти в България 51 
Театрална лаборатория за психосоциално развитие в училищна възраст 128 
Тезаурус по архитектура, урбанистика, териториално устройство, местно самоуправление, недвижима собственост 189 
Туризмът - състояние и перспективи 85 
Търговските договори на предприятието 109 
Увлекательный менеджмент 160 
Уебприложения с INTRAWEB 144 
Управление на кризи 158 
Фалитът 110 
Философия на образованието 5 
Финансов анализ. Управление на оборотния капитал 175 
Финансово право 108 
Финансовый кризис 2009 56 
Фирмена интернационализация 87 
Фискална политика и макроикономическа стабилизация 29 
Холистичният маркетинг като интегратор на бизнес мрежи 185 
Христоматия по парламентарна реторика 27 
Ценности на забогатяване 18 
Ценностно и когнитивно в науката и културата 6 
Юбилейно издание по случай 80 години от възникването и 20 години от възстановяването на независимия финансов одит в България 180 
[Десет] 10 години електронно списание Диалог 40 
[Десет] 10 книги за Варна 200 201 
ADR 111 112 
Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage 113 
Can Sustainable Practices of Firms be an Effective Interface between Non-compliant and Innovation Phase 78 
CIA Review 153 154 155 156 
Demography report 15 
Der rechtliche Institutionalismus 114 
Der ukrainishe Aussenhandel mit Produkten der Agrar- und Ernahrungswirtschaft 95 
Die Rede von der Schweiz 203 
Environmental Performance Reviews 131 132 
European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 115 116 
Executing Strategy for Business Results 164 
Financial Market and Corporate Strategy 62 
Forest Products Annual Market Review 147 148 
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) 133 
Guidelines on the Seting of Targets, Evaluation of Progress and Reporting 138 
Harvard Business Review on Strategic Renewal 165 
HipHop als Jugendkultur 20 
Improving the Functioning of the Rural Financial Markets of Armenia 63 77 
Indexbasierte Anlagestrategien 64 
Information Economy Report 76 
Intellectual Emigration 48 
Intelligent Business 195 197 
International Accounting and Reporting Issues 166 181 
Investment Policy Review 94 
MBA 24 часа в сутки 163 
MBA за день 162 
Nessebar 202 
Preisentwicklung von Immobilien unter dem Einfluss staatlicher Massnahmen 52 
Private Forest Ownership in Europe 149 
Regional Structural Change in European Agriculture 80 
Retaining Your Best People 186 
Review of Maritime Transport 79 
Road Map for Mainstreaming Ageing 124 
Science, Technology and Innovation Policy 81 
Science, Technology and Innovation Policy Review of Lesotho 82 
Social Dialogue and Employment of Women in the Field of Biomass Utilization in Bulgaria 47 
Speakout 196 
Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods 83 
The European Forest Sector Outlook Study II 150 
The Language of Shipping Business 194 
The Least Development Countries Report 96 
Time Management 167 
Trade and Development Report 97 98 
Transformation in Labour 49 
UNCTAD Handbook of Statistics 17 50 
Unterstutzung der Unternehmensentwicklung junger washstumsorientierter Technologieunternehmen durch Venture Capital-Gesellschaften in der Betreuungsphase 61 
Unzufriedenheitskommunikation 19 
Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy 117 
Voluntary Peer Review of Competition Policy 118 
World Investment Report 99 
Экономическая история зарубежных стран 75 
Экономическая теория 44 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абстракция 143 
Абу Даби 93 
аграрен отрасъл 127 
аграрен сектор 63 77 80 83 95 
аграрна икономика 83 
аграрна политика 80 89 95 
агроикономика 63 77 
агрофинанси 63 77 
административни актове 108 
административно-териториални единици 54 
административнонаказателни разпоредби 179 
Азия 53 97 
аксиология 6 
активи 62 179 184 
акции 64 
акционерни дружества 51 
алгоритми 143 
алтернативен туризъм 84 
Алумни 38 
Америка 147 148 
амортизация 171 177 
анализ 9 58 159 
аналитична геометрия 135 
английски език 194 195 196 197 
Англия 75 92 
анкета 24 
антибиотици 146 
апортна вноска 171 
Армения 63 77 118 124 
архиви 203 
аутсорсинг 68 76 88 164 
бази данни 144 
бакалаври 129 
Балкани 28 
Балкански войни 26 
балкански култури 10 
балкански страни 28 
банки 60 94 178 
банков портфейл 55 
банков риск 30 
банкова система 41 60 
банкови сделки 109 
банкови услуги 38 
банково право 108 
БДС 3 
бедни страни 92 
бедност 14 76 96 97 
безвъзмездно предоставяне 171 
безопасност 146 
безопасност на храните 89 
безпокойство 7 
безработица 14 39 41 120 123 
беърбоут чартиране 194 
библиотеки 1 
библиотекознание 1 
бизнес 126 
бизнес анализ 127 
бизнес английски 195 197 
бизнес комбинации 179 
бизнес мрежи 127 185 
бизнес план 61 
бизнес процеси 155 
бизнес среда 187 
бизнес стратегия 91 
бизнес-план 39 
бизнескомбинации 169 
биографични данни 2 4 198 
биография 12 13 
биоенергия 47 
биологични активи 169 
биомаса 47 
биопродукти 65 
биоразнообразие 150 
блага 42 
благосъстояние 14 
благотворителен колониализъм 92 
Близнаков, Петко Станев 2 
богати страни 92 
болест 123 
борба с бедността 97 120 
Босна и Херцеговина 28 
Бохемия 203 
Бразилия 166 
бракуване 171 
България 7 8 10 27 47 49 51 60 68 72 106 187 188 
бюджет 108 
бюджетно ограничение 42 43 
Бяла 69 
ваканционен туризъм 84 
валутен борд 60 
валутен монопол 108 
валутен пазар 86 
валутен режим 86 
валутен съюз 89 
валутна система 90 
валутни пазари 98 
варанти 59 
вариации 16 
Варна 200 201 
Варненска туристическа камара 200 
вектори 134 136 
Велико народно събрание 27 
Великобритания 119 
венчър капитал 61 
вестници 203 
висш мениджмънт 164 
висше образование 68 81 
власт 200 
воден транспорт 115 116 
водни пътища 115 116 
водни ресурси 131 132 138 
военно дело 192 
война 26 
вредни вещества 146 
вредни емисии 78 
време 167 
временна нетрудоспособност 123 
Втора световна война 26 
възобновяеми източници 47 150 
възпитание 125 
вълнова теория 86 
външна политика 28 
външна среда 187 
външна търговия 73 89 95 
въпросник 24 
вътрешен контрол 176 
вътрешен одит 153 154 176 
вътрешносистемни взаимоотношения 24 
Г-20 97 
газове 133 
газопроводи 28 
гарантирани вземания 123 
Гватемала 94 
геоикономически аспекти 145 
геоикономически теории 90 
геополитизация 90 
Германия 20 75 92 119 
глобализация 86 88 90 91 92 98 182 
глобална икономика 90 
глобална криза 97 
глобална нестабилност 29 
глобална рецесия 96 
годишен финансов отчет 175 
годишно счетоводно приключване 177 
Голямата депресия 56 
гори 149 150 
горива 171 
горски ресурси 147 148 149 
горско стопанство 131 147 148 149 150 
гражданско общество 127 
грешки 159 
Грузия 33 132 
гъвкавост 49 
данни 16 
данъци 169 179 
данъчен контрол 142 
данъчни ефекти 58 
данъчни задължения 108 
данъчни структури 29 
данъчно облагане 29 88 168 
данъчно планиране 127 
двойнствени задачи 134 
двустранно счетоводство 170 
дебати 27 
Девня 69 
дейност 12 13 
делова кореспонденция 157 
делови етикет 163 
делови туризъм 84 
делово общуване 163 
делово писмо 193 
демографска политика 124 
демографска среда 183 
демографска статистика 15 
демографски данни 149 
демонтаж 112 
детерминанти 134 
дефлация 97 
деца с увреждания 126 
децентрализация 152 
ДЗПО 122 
диалектико-феноменологичен модел 6 
диалози 193 
диверсификация 71 
дивидентна политика 59 
динамични редове 16 
диоксин 146 
дискриминация 128 
дистанционно образование 142 
диференциално смятане 135 
доклади 10 70 
документация 39 
документи 157 
документооборот 169 
Долни чифлик 69 
домакинства 14 83 
ДОО 122 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване 123 
доход 42 
доходи на домакинствата 57 
доходно неравенство 120 
Древен свят 44 
древни цивилизации 75 
дълготрайни активи 171 172 
дълготрайни материални активи 177 
дърводобив 147 148 
дървообработваща индустрия 147 148 
дървообработваща промишленост 147 148 
държавен бюджет 122 
държавен дълг 38 53 
държавен контрол 86 
държавна администрация 23 
държавна власт 23 
държавна поддръжка 118 
държавни институции 23 
държавни разходи 29 
държавни трансфери 54 
държавно обществено осигуряване 123 
държавно управление 23 
държавно устройство 23 
е-обучение 142 
Евразия 71 
евроинтеграция 28 89 
евромаркетинг 183 
Европа 15 49 53 80 97 147 148 149 150 203 
Европейска икономическа интеграция 38 41 
европейски пазар 89 
европейски паричен съюз 86 
европейски полицейски стандарти 127 
европейски практики 69 
европейско гражданство 89 
европейско споразумение 111 112 115 116 
еврофондове 39 
език 192 
екоефективно управление 68 
екологичен риск 133 
екологичен туризъм 84 
екологично чиста продукция 68 
екология 68 78 131 132 
екоматериали 145 
екомониторинг 131 132 
екотуризъм 85 
експертен анализ 117 
експорт 17 
експортна дейност 87 91 182 
ел. енергия 47 
електронен бизнес 141 
електронна търговия 88 142 
електронни карти 141 
електронни писма 157 
електронни плащания 141 
емпиричен анализ 52 57 58 61 
емпирични социални изследвания 68 
емпирично изследване 9 
емпирично проучване 149 
енергетика 73 
енергия 150 
ЕО 103 
ЕС 26 28 29 51 53 60 66 72 83 88 103 107 149 178 187 
естествени числа 135 
естетика 10 183 
етика 40 153 154 
етичен кодекс 159 
етнически стереотипи 10 
ефект на заместване 42 
ефективност 68 167 
ефективност на Парето 42 
жени 47 126 
живот 12 13 
животни за угояване 169 
жизнен стандарт 71 
жизнен цикъл 58 
жизнено равнище 73 
жилищен фонд 51 
журналистическа етика 10 
забогатяване 11 
заболеваемост 9 
задължения 111 
заеми 62 63 77 
заетост 33 41 94 97 
законова уредба 170 
законодателство 118 119 180 
замръсяване 146 
замърсяване 131 
замяна 171 
Западна Европа 75 
запалими течни субстанции 133 
застаряване на населението 124 
застраховане 30 119 172 194 
застраховане на риска 121 
застрахователен риск 172 
застрахователен сектор 142 
застрахователна отговорност 119 
застрахователни резерви 119 
защита 132 
защита на интересите на потребителите 89 
защита на конкуренцията 117 
защита на потребителите 117 
защитени територии 131 
ЗДДС 104 
ЗДДФЛ 104 
здравен риск 133 
здравен туризъм 84 
здравеопазване 142 
здравни услуги 127 
здравно осигуряване 122 123 
здравословен живот 190 
земеделие 68 
земеделски производители 122 
земеползване 68 
земетресения 121 
ЗКПО 104 
златен стандарт 86 
злоупотреби 118 
знание 82 
идеализъм 21 
идеи 66 
идейна база 54 
избирателни системи 107 
изборен кодекс 68 
извадкови статистически изследвания 16 
издръжка 173 
измеримост 24 
изобретения 72 
изпит 153 154 155 156 
изпълнителна власт 23 
изтичане на мозъци 48 
икономикс 30 
икономическа еволюция 75 
икономическа ефективност 120 
икономическа интеграция 71 
икономическа история 75 
икономическа криза 14 
икономическа миграция 90 
икономическа наука 70 127 198 
икономическа политика 81 82 
икономическа среда 91 182 183 
икономическа теория 44 92 
икономически активно население 46 
икономически бум 96 
икономически либерализъм 68 
икономически показатели 17 
икономически райони 145 
икономически растеж 29 38 41 81 
икономически ръст 44 
Икономически университет 130 
икономически фундаментализъм 90 
икономическо благосъстояние 120 
икономическо развитие 71 73 
имплицитни ценностни компоненти 6 
инвентаризация 168 
инвестиране 62 
инвестиции 38 64 65 86 169 184 
инвестиционен процес 189 
инвестиционна активност 184 
инвестиционна политика 99 
инвестиционни стратегии 64 
инвестиционни фондове 51 
индекси 16 
индикатори 50 
Индия 119 
индустриална политика 99 
иновативен бизнес план 39 
иновации 39 72 78 81 82 127 163 
иновации в образованието 142 
иновационни системи 74 
иновационно развитие 74 
институции 200 
институционализъм 114 
институционална рамка 29 
инструментариум 140 
интеграли 135 137 
интегриране 185 
интегрирано развитие 69 
интелектуалци 48 
интерактивен маркетинг 142 
интереси 101 
интернационализация 87 91 182 183 
интернационални фирми 182 
Интернет 76 
интернет маркетинг 85 
инфлация 41 53 
информатика 67 142 
информационен бизнес 32 34 
информационна безопасност 40 142 
информационна индустрия 76 
информационна система 127 172 182 
информационни системи 144 
информационни технологии 76 140 154 155 
информационно осигуряване 10 46 184 
информация 130 
инфраструктура 82 
инциденти 163 
Испания 92 
исторически забележителности 202 
исторически обзор 73 
история 60 191 199 200 203 
ИУ - Варна 129 
к-специалисти 140 
Казахстан 71 
калкулационна схема 174 
калкулиране 174 
калкулиране на себестойността 169 
канализация 138 
кандидат-студенти 130 
Кант 6 
канцерогенност 133 
каолин 145 
капитал 42 43 59 62 64 94 172 
капиталов пазар 38 
капиталова структура 62 
Карибите 166 
кариера 45 
кариерно развитие 68 127 
Карл Маркс 44 
каталог 3 
качество 176 
квалификационно ниво 180 
квалификация на кадрите 186 
кварцови материали 145 
Кейнсианска теория 29 
Китай 93 97 119 
класификация 23 133 
класическа политикономия 198 
клиенти 172 
климатични промени 150 
Княжество България 127 
коефициенти 46 
колективно договаряне 49 
комбинаторика 135 
компетентност 68 
комплексен подход 185 
комплексни числа 136 137 
композиционни материали 145 
компютърни науки 67 
компютърни системи 143 
комуникации 8 19 156 158 
комуникационни технологии 76 
комуникационни услуги 76 
конкурентна политика 89 117 118 
конкурентоспособност 39 85 89 
конкуренция 118 
коносамент 194 
консенсус 107 
конституция 107 
контейнери 112 
контейнерни превози 115 116 
контрол 31 153 154 159 
контрол върху отчетността 172 
Конфедерация 23 
конфигурационни файлове 144 
конфигурация 24 
конфликти 107 
концепции 6 
кооперирана интелигентност 140 
корабоплаване 194 
корабостроене 79 
корозивни метали 133 
корпоративен данък 104 
корпоративна култура 68 162 
корпоративни отчети 181 
корпоративни стратегии 62 
корпоративни финанси 59 
корпоративно подоходно облагане 168 
корпоративно ръководство 58 
корпоративно управление 59 166 176 
корупция 21 
Косово 26 28 
краезнание 199 
кредити 63 77 
крива на търсенето 42 
криза 85 
криза на образованието 5 
кризи 53 
кризисни дилеми 23 
кризисно управление 158 
криминално предприемачество 90 
критика 198 
култура 5 200 
културен туризъм 39 84 85 
културен феномен 192 
културна среда 91 182 183 
културна типология 183 
културология 10 
Латинска Америка 97 166 
легитимност 101 
лесовъдство 132 
Лесото 82 
лечебен туризъм 33 
либерализация 99 
лидерство 152 162 
ликвиден риск 55 
ликвидност 68 175 
линейна алгебра 134 135 
линия на бедност 120 
липси 169 
лихвен процент 62 
лихвен риск 55 
лицензиране 87 91 
личности 201 
логистична система 39 
логистични функции 127 
логическо програмиране 139 
Лок, Джон 66 
Мавритания 81 
майчинство 123 
Македония 131 
макроикономика 44 
макроикономически анализ 184 
макроикономически аспекти 54 
макроикономически показатели 127 
макроикономическо равновесие 44 
макроструктура 102 
малки и средни предприятия 110 
малцинства 10 203 
маркетинг 8 32 34 65 
маркетингова мрежа 185 
маркетингови проучвания 182 
маркетингово позициониране 65 
маркиране на стоките 112 115 116 
математика 31 
математическа индукция 135 136 
математическа логика 136 
математически анализ 137 
математическо оптимиране 134 
материали 177 
материални запаси 169 177 
матрици 134 
МВФ 53 
междукултурни различия 91 
международен бизнес 182 
международен маркетинг 91 
международна икономика 32 34 96 
международна логистика 183 
международна миграция 44 
международна търговия 17 79 92 98 183 
международни инвестиции 99 
международни организации 146 
международни пазари 87 91 
международни превози 111 112 
международни споразумения 113 
международни стандарти 159 166 181 
международни финанси 17 
международно производство 99 
мениджмънт 32 34 160 162 163 167 
мениджмънт на персонала 45 
меркантилизъм 44 
Месемврия 202 
месечен осигурителен доход 122 
местна администрация 54 
местна власт 201 
местни бюджети 54 
местни данъци 104 
местни разходи 54 
местни такси 54 
местно самоуправление 54 
метод 174 
методи за анализ 175 
методи за управление 151 
методика на отчитане 170 
методически инструментариум 69 
методологически изводи 198 
методологични проблеми 102 
методология 18 20 100 114 141 
миграция 15 
микроикономика 44 
микроструктура 102 
микрофинансиране 63 77 
Милошевич, Слободан 26 
минерали 145 
минна индустрия 81 
митническа политика 108 
митрополит Йосиф 12 13 
младеж 20 
множества 135 
мобилни телефони 76 
мобилност 48 
мода 10 
модел 203 
модели 78 99 
модели на еластичност 86 
модели на развитие 69 
модернизация 71 
монетарна политика 38 
монетарни стимули 38 
мониторинг 159 
монопол 42 43 
морска търговия 79 
морски транспорт 79 
морски туризъм 84 
мотивация 156 162 163 186 
мотивация на персонала 85 
МСС 55 179 
МСФО 55 
музика 20 
мулти-парадигми 143 
мултифункционалност 69 
награди 201 
народопсихология 21 
население 15 73 
насипни товари 115 116 
НАССР 89 
насърчаване на заетостта 123 
НАТО 26 
наука 71 82 
научна дейност 10 
научна конференция 35 
научни изследвания 72 
научно познание 5 
научно-техническа политика 74 
научно-технически потенциал 73 
национален въпрос 203 
национална идентичност 192 
национални малцинства 203 
национални ресурси 73 
национални стандарти 179 
национално богатство 73 
нация 23 
невронни мрежи 142 
недвижима собственост 52 188 
недвижими имоти 51 
недоволство 19 
недостиг 186 
независим финансов одит 179 
нелоялна конкуренция 118 
неокласицизъм 48 
неопределеност 135 
неравенство 120 
неравномерно развитие 92 
Несебър 85 202 
несъстоятелност 110 
нетекущи активи 169 
нетрайни продукти 113 
нетрудоспособност 173 
неутралитет 203 
неформално образование 140 
нефтен пазар 93 
нефтопроводи 28 
Нигерия 166 
НИРД 72 
нитрати 146 
нитрити 146 
нови технологии 72 
НОИ 173 
Норвегия 93 
нормативна база 54 119 180 183 184 
нормативна уредба 105 168 
нравственост 101 
Нютонов бином 136 
обезщетения 123 
обекти 100 174 
обективиране 24 
облачни технологии 142 
облигации 59 
оборотен капитал 175 
образование 7 49 126 183 
образователна политика 68 127 
образци 157 176 
обучение 67 153 196 
обществени комуникации 126 
обществени сгради 52 
обществени сдружения 140 
обществено хранене 16 
общество 120 
общество на знанието 74 
общини 66 
общинска администрация 142 
общинска собственост 54 
общински финанси 30 
огнеупорна глина 145 
ограничителен режим 89 
одит 31 
одиторска дейност 180 
одиторска практика 39 
одиторски контрол 168 
озонов слой 133 
околна среда 131 132 
олигопол 43 
ОН 17 
он-лайн бизнес 141 
онтологизация 6 
онтологични бази от знания 127 
ООН 15 17 26 50 115 116 117 124 131 132 150 181 
опазване 52 
опазване на горите 150 
опазване на природата 131 
опаковка 112 
опасни стоки 111 112 115 116 
оперативни разходи 78 
оптимизиране 134 
оптични влакна 67 
организационна култура 88 
организационно управление 152 
осигурителна система 173 
осигурителни вноски 123 
осигуряване 30 
отпуски 105 
отчет за приходи и разходи 175 
отчет за приходите и разходите 170 
отчетност 176 
оферти 157 
официални празници 179 
офшорни зони 88 
офшорност 76 
оцветители 146 
оценители 184 
оценка 159 184 
оценка на възможностите 164 
оценка на пазара 91 
оценка на риска 55 
пазар 64 147 148 
пазар на земя 43 
пазар на труда 39 42 44 120 123 186 
пазарен анализ 156 
пазари 79 
пазарна дисциплина 55 
пазарна икономика 44 
пазарни дефекти 42 
пазарно поведение 86 
пазарно равновесие 42 43 
Пакистан 166 
паметници на културата 52 
парадокси 21 
Пари-експерт R 172 173 
паритет 86 
паричен пазар 41 
паричен съюз 29 
парични потоци 57 175 
парични средства 169 
парламент 22 23 27 107 
парламентаризъм 22 
парламентарно управление 22 
партийно финансиране 127 
партньорски мрежи 140 
пасиви 179 
патенти 72 
педагогика 5 125 126 160 
пенсионен фонд 122 
пенсионери 120 
пенсионна реформа 49 124 
пенсионни дружества 173 
пенсионно осигуряване 123 
перестройка 56 
персонал 167 172 
персонални компютри 76 
перспективи за развитие 151 
пестициди 146 
петролна индустрия 81 
питейна вода 138 
плавателни съдове 115 116 
планински туризъм 84 
планиране 159 
платежен баланс 41 86 
плодовитост 15 
поведение 8 18 
поглъщания 59 
подзаконова нормативна уредба 170 
подкрепа 128 
позиции на граничност 24 
показатели 46 
показатели за оценка 54 
полезност 42 43 
полиноми 136 
политика 21 24 101 126 
политическа власт 23 
политическа среда 183 
политически идеологии 23 
политически науки 25 
политически партии 106 107 
политически риск 91 183 
политически стил 22 
политическо лидерство 23 
политическо обективизиране 24 
политология 24 
понятиен апарат 189 
понятия 102 192 
портфолио 61 151 
последици 9 
посреднически отношения 58 
постколониално развитие 81 
постметафизическа философия 10 
потенциал 91 
потребителско търсене 16 
потребление 43 78 
почивни дни 179 
права 107 
правен институционализъм 102 114 
правила 116 
Правилник на ИУ - Варна 129 
правителствена политика 52 
правителствени програми 120 
правителство 21 23 
правна действителност 102 
правна защита 118 
правна терминология 192 
правна уредба 66 109 
правни аспекти 89 
правни науки 102 
правни норми 102 
правни субекти 102 
правно регулиране 108 
право 66 101 114 
правова държава 23 
правомощия 117 
правонарушение 100 102 
практика 160 
практически аспекти 58 
практическо ръководство 159 
превенция 158 
превод 193 
преводи 1 
превоз 111 112 115 116 194 
превозни средства 111 
предпазни мерки 111 
предпоставъчно знание 6 
предприемаческа дейност 44 91 
предприемачески сектор 142 
предприемачество 18 87 127 
предприятие 65 109 
предприятия 78 184 
презастраховане 119 
презастрахователна дейност 172 
президент 22 
президентско управление 22 
презумпции 102 
преки инвестиции 87 91 182 
преки чуждестранни инвестиции 99 145 
преоценка 169 171 
преразпределение на доходите 120 
преса 203 
престъпления 21 
прехрана 83 
приватизация 123 
приключенски туризъм 84 
приложна психология 7 8 
примитивизъм 92 
принуда 101 
приоритети 29 
природни бедствия 121 
природни ресурси 73 
природоползване 78 
пристанища 79 
приходи 44 66 177 
причини 9 
програма за осигуряване на качеството 159 
програмен продукт 172 173 
програмиране 144 
продукти 17 
продуктова политика 183 
продукция 80 
проектен мениджмънт 45 
проекти 39 151 
проектиране 143 189 
проектно-ориентирана организация 151 
производителност на труда 127 
производство 47 94 
прокурори 122 
променливи 137 
промишлен преврат 75 
промишлени отпадъци 145 
промишлено производство 73 
протести 19 
противоречия 28 
професионален стрес 9 
професионална квалификация 153 154 155 156 
професионални практики 159 
професионално заболяване 123 
процедури 117 
психични проблеми 9 
психично здраве 7 
психологически подходи 9 
психология 7 10 
психология на успеха 11 
психосоциално развитие 128 
психотерапия 7 
публикации 2 4 
публичен дълг 98 
публичен сектор 127 
публична администрация 66 142 
публична политика 23 
публична собственост 52 
публични блага 54 
публични финанси 29 53 
Първа световна война 203 
първични счетоводни документи 179 
работна заплата 16 
работна сила 40 46 
работна хипотеза 140 
работни места 97 
работно време 105 
равновесие 41 42 
радио 76 
раждаемост 15 
развиващи се пазари 166 
развитие на туризма 85 
разделение на властите 23 
разделение на труда 90 
разпространение 76 
разходи 30 57 177 
разходно равновесие 41 
разчети 171 172 
рамкова подредба 24 
растеж 61 70 
рационални очаквания 86 
рационални числа 135 
реални числа 137 
ревизионен акт 108 
регионално развитие 71 
регионално сътрудничество 28 
региони 17 50 
регистри-книги 170 
регистрирани одитори 179 
регулация 123 
реквизити 179 
реклама 85 
рекламни инструменти 183 
релационни бази данни 142 
религиозен туризъм 84 
религия 183 
ремонти 177 
рендита 64 
рента 44 
рентабилност 16 38 175 
републикански бюджет 38 
ресторантьорство 85 
ресурси 78 155 
реторика 27 
референдум 106 
рецесия 14 
речи 70 
речно корабоплаване 115 116 
риболов 89 
Рикардо, Дейвид 92 
риск 8 62 
рисков капитал 61 
рискови фактори 91 182 
робовладелско общество 75 
родителски грешки 125 
Ротшилд 56 
Ругова, Ибрахим 26 
Румъния 49 
Русия 45 73 93 119 146 
ръкописи 1 
самозаети лица 46 
самообучение 68 
санкции 117 
Саудитска Арабия 93 
САЩ 38 75 119 
световен опит 74 
световна икономика 44 68 93 97 98 
световна криза 68 
световна практика 46 
Свищов 199 
свобода 101 
свободен софтуер 140 
свръхпотребление 56 
свързани лица 169 179 
себестойност 171 174 
сегментация на пазара 183 
сегментиране на пазара 182 
селски райони 83 
селски туризъм 85 
селско стопанство 68 69 73 
семейство 15 125 
сенчеста икономика 93 
сертификация 146 
сигурност 28 
симулационно моделиране 127 
Сингапур 93 
система за персонификация 140 
системи за качество 162 
слаборазвити страни 96 
сливане 62 
сливания 59 
служебен автомобилен транспорт 171 
служители 186 
Смолян 85 
смъртност 15 
собствен капитал 169 171 
собственост 71 
социален диалог 47 49 
социален капитал 63 77 
социален ред 19 
социален софтуер 142 
социализация 128 
социална защита 124 
социална интеграция 124 
социална отговорност 127 
социална политика 23 127 
социална помощ 124 
социална сигурност 49 
социална справедливост 120 
социална среда 9 65 
социална уязвимост 120 
социални партньори 47 
социални проблеми 124 
социално застраховане 119 
социално осигуряване 122 123 173 
социално поведение 19 
социално-икономически промени 9 
социалноосигурителна система 120 
социология 18 
спекулация 98 
спестявания 57 
специалности 129 
спорт 190 200 
спортен клуб 191 
спортен туризъм 84 
спортни залози 39 
справедливост 101 
средни векове 75 
средно ниво 195 197 
Средновековие 44 192 
стабилизационна политика 29 
сталийно време 194 
стандарт на живот 120 
стандарти 3 184 
стандарти за качество 159 
стандартизация 146 
статии 1 70 
статистика 17 31 50 147 148 
статистическа информационна система 142 
статистически анализ 38 
статистически игри 134 
статистически изследвания 16 
статистически методи 16 
статистически показатели 50 
стоки 17 50 146 177 
стокови запаси 16 
стокови тържища 127 
стоково-материални запаси 171 
стокооборот 16 
Странджа 85 
стратегическа система 24 
стратегически измерения 58 
стратегически контрол 85 
стратегически мениджмънт 165 
стратегически модел 24 
стратегически предпоставки 88 
стратегически процеси 24 
стратегически решения 156 
стратегическо мислене 164 
стратегическо планиране 164 
стратегия 164 
стратегия на продажбите 164 
строителен пазар 188 
строително предприемачество 188 
строителство 73 187 189 
структура 15 
структури от данни 143 
структурни промени 80 83 97 
структурни фондове 85 
Студената война 56 
студенти 7 48 
студии 1 
суапови сделки 86 
субекти 100 
субективна ценност 198 
субективна школа 198 
субективно право 102 
субсидиарност 54 
Суворово 69 
Судетски немци 203 
счетоводен баланс 175 
счетоводна отчетност 172 173 
счетоводна политика 55 171 179 
счетоводни грешки 168 
счетоводни методи 35 
счетоводни отчети 166 181 
счетоводни практики 166 
счетоводни стандарти 168 
счетоводно отчитане 38 
счетоводство 31 178 
събития 201 
съвкупни разходи 41 
съвременни теории 6 54 
съвършена конкуренция 42 43 
съдебна власт 106 
съдебни служители 122 
съдебни спорове 169 
съдилища 103 
съдружници 172 
Сърбия 117 
театрално изкуство 128 
театър 200 
текстови файлове 144 
текучество 186 
текущи активи 169 
телевизионни предавания 19 
телевизия 76 
тенденции 15 29 76 85 149 
теоретически постановки 140 
теоретични алтернативи 29 
теоретични модели 58 
теории 162 
теория 20 92 100 188 
теория за конфликта 68 
теория за масовото обслужване 134 
теория за стойността 198 
теория на вероятностите 135 
теория на границите 135 
териториална структура 145 
термини 192 
терминологичен речник 159 189 192 
терминология 25 36 37 161 
тероризъм 90 
техника 67 
технико-икономически анализ 145 
технологии 67 81 82 
технологична среда 183 
технологични фирми 61 
технологично развитие 74 
типология 158 
товарене 112 
товари 194 
токсичност 133 146 
толерантност 40 
тоталитарната държава 23 
традиции 200 
трансгранични води 138 
транспорт 94 113 
транспортна задача 134 
транспортна инфраструктура 68 
трансформация 83 
тревожност 7 
тренинг 45 
тренировки 190 
тригонометрия 136 
труд 16 18 49 
трудов календар 179 
трудов пазар 49 83 
трудова дейност 123 
трудова заетост 47 
трудова злополука 123 
трудова миграция 48 
трудови правоотношения 105 
трудови ценности 18 
трудоспособност 173 
туризъм 33 38 68 85 142 
туристическа дейност 193 
туристически сектор 68 
Турция 28 
тълкувателни актове 102 
търговия 50 
търговия на дребно 16 
търговска кореспонденция 157 
търговска несъстоятелност 110 
търговска политика 89 
търговски банки 108 
търговски договори 109 
търговски сделки 109 
търговски флот 79 
търговско-икономически отношения 68 
уеб технологии 144 
уеб-браузъри 144 
Украйна 68 95 
управление 57 155 
управление на времето 167 
управление на качеството 68 85 142 
управление на отпадъците 131 
управление на персонала 45 186 
управление на проекти 162 
управление на ресурсите 159 
управление на риска 33 35 38 119 159 176 
управление на човешките ресурси 68 142 
управленски контрол 162 
управленски практики 151 
управленски решения 165 
управленски умения 156 
управленско счетоводство 155 178 
урбанизация 76 
услуги 17 50 
успех 18 
устойчив мениждмънт 39 
устойчив ръст 97 
устойчиво развитие 69 131 
устойчиво управление 149 
учебен процес 25 36 37 161 
учебни планове 129 
учебни програми 129 
ученик 128 
ученици 7 
училище 128 
училищна възраст 128 
факторен анализ 46 
факторни модели 46 
фалит 61 
фармацевтични компании 65 
федерален резерв 38 
феодална икономика 75 
ферми 80 83 
физическо възпитание 190 
фикции 102 
филология 126 192 
философия 10 
философия на правото 102 
философски идеи 5 
философски категории 6 
финанси 65 
финансиране 30 39 62 
финансов анализ 59 166 
финансов контрол 38 178 
финансов ливъридж 175 
финансов мениджмънт 58 
финансов отчет 171 177 
финансов пазар 62 63 77 93 
финансов резултат 177 
финансов риск 119 
финансов сектор 142 
финансова администрация 108 
финансова дисциплина 60 
финансова криза 30 38 96 98 
финансова математика 135 
финансова организация 123 
финансова стабилност 35 
финансови активи 169 171 172 
финансови инструменти 89 
финансови кризи 86 166 
финансови отчети 178 179 
финансови пазари 86 
финансови правоотношения 108 
финансово регулиране 98 
финансово състояние 57 
финансово управление 163 
финансово-икономическо състояние 85 
финансово-счетоводен анализ 169 
фирми 78 
фискална децентрализация 54 
фискална политика 29 41 
фискални мултипликатори 29 
флот 79 
фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" 173 
фондов пазар 93 
форми 23 
формуляри 144 
Франция 49 75 119 
франчайзинг 87 91 
функции 135 137 
функционално програмиране 139 
хазартен туризъм 84 
хедж фондове 93 
хеджинг 62 
хеджиране 169 
Хераклит 66 
хибридни организационни форми 152 
химически вещества 133 
хип-хоп култура 20 
хладилни съоръжения 113 
Холандия 75 
хора с увреждания 124 
хотелиерство 85 
хотелски бизнес 38 
хранителна промишленост 95 
хранителни продукти 95 113 
хранителни стоки 146 
Хусерл 6 
цени 52 
ценни книжа 62 
ценност 6 
ценности 18 21 
ценностна система 5 
ценова политика 183 
ценообразуване 155 
Централна и Източна Европа 49 68 
ЦЕРН 38 
цикли 86 
цикличност 44 
частен сектор 94 
частна горска собственост 149 
Чехия 80 
Чехословакия 203 
Чешка република 203 
числови редици 137 
човешки капитал 45 65 127 186 
човешки отношения 40 
човешки потенциал 40 
човешки ресурси 45 71 82 123 
човешки фактор 40 158 
човешко развитие 128 
чужди инвестиции 94 
шаблони 143 
Швейцария 203 
шопинг туризъм 84 
шосеен транспорт 111 112 
юбилеен сборник 70 
Югоизточна Европа 28 
Югославия 26 
юридически санкции 102 
юридически факти 102 
Япония 75 93 119 
acute toxicity 133 
affordability 76 
agriculture 94 
aquatic environment 133 
banking 94 
biodiversity 131 132 150 
bioenergy 147 
Black Sea 132 
boom-bust cycle 96 
Brazil 166 
carbon 147 
carcinogenicity 133 
Caribbean 166 
climate change 96 150 166 
commodities 17 
connectivity 76 
core standards 181 
corporate governance disclosures 166 181 
corrosive to metals 133 
CRM система 142 
curb speculation 98 
currency markets 98 
data base 149 
Data Mining 142 
Delphi 144 
demographic changes 124 
developing countries 98 
developing nations 166 
development 17 
disclosure requirements 166 181 
e-commerce 141 
EASC 146 
economic boom 96 
economic performance 81 
economic vulnerability 96 
electricity 94 
empirical enquiry 149 
employment 94 
employment creation 97 
enterprise development 81 
environmental policy 132 
ERM-системи 35 
EU 149 
fertility 15 
finance 94 
financial crisis 166 
fire protection 133 
fiscal space 98 
flammable gases 133 
forestry 131 132 
frontier markets 181 
governance 94 
hazardous substances 133 
health 124 
higher education 81 
home-based social services 124 
household 15 
HTML 144 
human assets weakness 96 
income poverty 96 
international finance 17 
international production 99 
international trade 17 96 
Internet 76 
IPv6 142 
ISAR benchmark 181 
kAir4u 140 
know-how 94 
labour 94 
labour market 124 
land 94 
Latin American 166 
LISP 139 
low-income 96 
manufacturing 94 
Mauritania 81 
migration 15 
mining industry 81 94 
MIT SCHEME 139 
mobile 76 
mortality 15 
natural hazards 132 
Nigeria 166 
offshoring 76 
oil industry 81 94 
outsourcing 76 
oxidizing liquids 133 
ozone layer 133 
Pakistan 166 
pension reform 124 
PEST анализ 183 
pollution prevention 131 
poor regions 76 
population structure 15 124 
post-colonial development 81 
PR 85 126 
price volatility 98 
private forest sector 149 
PROLOG 139 
protected areas 131 132 
public debt 98 
pyrophoric solids 133 
regulatory regime 94 
renewable energy 150 
risk management 132 
social performance 81 
social protection 124 
sustainable forest management 149 
sustainable management 131 132 
SWOT анализ 91 183 
technical training 81 
telecommunications 94 
toxicology 133 
transport infrastructure 94 
urbanizaction 76 
wage growth 98 
waste management 131 132 
water resources 131 132 
weak development 96 
web приложения 142 
wood energy 147 
wood resources 149