Съдържание

Общ отдел

Философия

Религия. Теология

Обществени науки

Статистика

Социология

Политика

Икономика. Икономически науки

Труд. Работодател
Регионална икономика
Финанси. Банки
Икономическо положение
Икономика на туризма
Търговия. Международни финанси. МИО

Право

Обществено управление, военно дело

Социални проблеми. Застрахователно дело

Образование. Възпитание

Математика. Естествени науки. Природа. Екология

Математика

Програмиране. Софтуер. Вероятности

Приложни науки. Медицина. Техника

Изпитване на материали. Стокознание

Селско стопанство

Управление

Счетоводство
Бизнес и индустр. мениджмънт. Организация на търговията
Рекламно дело

Компютри. Хардуер

Строителство

Изкуство. Худож. занаяти. Фотография. Музика. Развлечения. Игри. Спорт

Езикознание. Филология. Литературознание. Художествена литература

География (9/91)

Биографии (92)

История (93/99)

Библиографски справки на ИУ

Информационен фонд

 Индекси

 Индекс по АВТОРИ

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ